Nieuws

Beter geïnformeerd met friendsineurope.com

Partnersteden: digitale netwerken bieden veel nieuwe mogelijkheden.

RHEINE. De stad Rheine slaat met haar zustersteden Bernburg, Borne, Leiria en Trakai een nieuwe weg in op het gebied van digitale netwerken. Op de website www.friendsineurope.com kunnen mensen in de vijf steden meer over elkaar te weten komen. Vertaaldiensten helpen ervoor te zorgen dat taal geen hindernis hoeft te zijn. Burgemeester Dr. Peter Lüttmann en de burgemeesters van de zustersteden openden op woensdag 26 januari tijdens een videoconferentie de website voor het grote publiek – en proostten van veraf met een glas champagne op het succes van dit ambitieuze project.

Friendsineurope.com is praktisch het resultaat van de beperkingen die twee jaar lang zijn ingesteld vanwege de Corona-pandemie. Omdat bijna alle vergaderingen moesten worden afgelast, kwam het bestuur van de jumelagevereniging Rijnstad op het idee om informatie over belangrijke ontwikkelingen in de zustersteden op een digitaal platform te publiceren, waardoor niet alleen informatie over wat er gebeurt voor iedereen gemakkelijk toegankelijk wordt, maar ook de wederzijdse belangstelling wordt bestendigd. “Ook al mochten we elkaar niet zien en moesten we bijvoorbeeld de jongerenuitwisseling helemaal stopzetten, we wilden er in ieder geval voor zorgen dat iedere burger zich op de hoogte kon stellen van belangrijke zaken in de zustersteden”, verklaarde Reiner Wellmann, voorzitter van de jumelagevereniging Rheinstad. Na de presentatie kon het project ook in de zustersteden op enthousiasme rekenen vanwege de vele nieuwe mogelijkheden. En zo zal de site in de toekomst voortdurend worden bijgewerkt met informatie rechtstreeks uit alle vijf zustersteden.

De burgemeesters van de deelnemende steden hebben woensdag hun enthousiasme over het nieuwe communicatieplatform geuit. “Het project is van groot belang om elkaar beter te leren kennen tussen Bernburg, Borne, Trakai, Leiria en Rheine. Het zal ertoe bijdragen dat onze burgers elkaar beter leren kennen, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor toekomstige projecten”, aldus de burgemeester van Leiria, Goncalo Lopes. Ook de burgemeester van Trakai, Andrius Satevicius, was enthousiast: “Ik hoop dat dit project de communicatie tussen ons allen verder zal verbeteren en zal bijdragen tot de verspreiding van informatie. U weet al dat Trakai dit jaar zijn 700e verjaardag viert. Ik denk dat deze website en dit project een geweldig verjaardagscadeau voor ons is!” De toekomstige burgemeester van Bernburg, Dr. Silvia Ristow, sprak van een “nieuwe kwaliteit van jumelage”. Zij wenste het project veel succes. Zij verklaarde dat de stad Bernburg in de komende dagen en weken bekendheid zal geven aan de nieuwe website in de stad. “Ik feliciteer ons allemaal,” zei burgemeester Jan Pierik van Borne. Hij bedankte de jumelagevereniging van Rheine voor het intensieve werk aan de website. In Borne verheugen ze zich er nu op om elke dag naar de site te kijken.

De technische uitvoering werd mogelijk gemaakt dankzij de genereuze steun van de Stadtwerke für Rheine, de Stadtsparkasse Rheine en het Europese ministerie van NRW. “Wij zijn onze jumelagevereniging zeer dankbaar voor dit initiatief en de intensieve werkzaamheden bij de uitvoering ervan”, aldus burgemeester Peter Lüttmann. Als “friendsineurope.com” een succes wordt, zou het ook kunnen uitgroeien tot een modelproject voor vele andere gemeenten en districten. Ook Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europa van NRW, volgt het Rijnmodelproject met grote belangstelling en wenste het veel succes.

Lokaal nieuws is de kern van friendsineurope.com. Daarnaast is er veel algemene informatie over de zustersteden, alsmede actuele data en een documentatie van schooluitwisselingsprojecten door de jaren heen. “En als de jongerenambassadeurs in de toekomst de zustersteden bezoeken, zullen zij waarschijnlijk verslag doen van hun ervaringen in een videodagboek op friendsineurope.com,” lichtten Lüttmann en Wellmann de nieuwe en eigentijdse mogelijkheden toe.

In een verdere ontwikkelingsfase is het de bedoeling dat de jongeren op de scholen de nieuwe website kunnen gebruiken om vergelijkend werk te verrichten over historische, economische of sociale onderwerpen. En zo zal het Rijnmodelproject www.friendsineurope.com het in de toekomst ook mogelijk maken dat bijvoorbeeld jongeren uit twee of drie zustersteden aan grensoverschrijdende thema’s, vakdocumenten of projecten werken. De jumelagevereniging ziet hier een groot potentieel. Zij zal dit proces op constructieve wijze en met suggesties begeleiden.

De jumelagevereniging is trots op het logo van de nieuwe website, dat is ontwikkeld door het communicatiebureau Expect More, dat de vereniging ook bij de verdere implementatie heeft ondersteund. “Dit prachtige logo beschrijft op een zeer sympathieke manier wat wij doen, waar wij ons voor inzetten – en waarvan wij overtuigd zijn dat het onze kans is in de complexe wereldorde: samenwerking in een verenigd Europa,” benadrukt Wellmann tot slot.