Nieuws

6.800 huishoudens worden ondervraagd

In het nieuwe jaar vindt er weer een volkstelling plaats. Het volkstellingbureau van Bernburg (Saale) is verantwoordelijk voor de telling van 6.800 huishoudens in Alsleben, Bernburg, Ilberstedt, Könnern, Nienburg en Plötzkau, zo deelt de stad Bernburg mee. De enquêtes worden gehouden van 16 mei tot eind juli 2022.

De enquêteprocedure is gebaseerd op registers, zodat slechts ongeveer tien procent van de bevolking hoeft te worden ondervraagd in de vorm van zogenaamde steekproeven onder huishoudens. Dit geldt echter niet voor herbergen en gedeelde accommodatie, waar een volledige enquête zal plaatsvinden vanwege de grote fluctuatie, waarbij in de gedeelde accommodatie (bijv. een penitentiaire inrichting) de leiding van de inrichting plaatsvervangend aansprakelijk is voor het verstrekken van informatie.

De enquêteprocedure is gebaseerd op een register.

Daarnaast vindt een bouw- en woningtelling plaats, die wordt uitgevoerd door het bureau voor de statistiek van Saksen-Anhalt; eigenaren of beheerders van flats en woongebouwen worden online geënquêteerd.

De gegevens uit de aanvullende steekproeven van huishoudens worden gebruikt om de officiële bevolkingscijfers vast te stellen, die van belang zijn voor financiële verevening of ook voor de verdeling van kiesdistricten; maar zij worden ook gebruikt als basis voor politieke besluiten in de gemeenten (bijv. er zijn meer scholen of bejaardentehuizen nodig).

Naast de gegevens voor de registers worden van een deel van de respondenten (eventueel online) sociaal-demografische gegevens gevraagd, die niet in de registers beschikbaar zijn; het gaat bijvoorbeeld om informatie over opleiding en beroep.

De enquêtes worden gehouden van 16 mei tot eind juli 2022.

Voor de enquête zal een zogenaamde enquêtefunctionaris/ interviewer zich bij het huishouden aanmelden door middel van een aankondigingskaart, met vermelding van de datum.

Afspraken kunnen worden verzet indien nodig (interviewer laat telefoonnummer achter)

.

De enquêteur wordt dringend verzocht het contact zo kort mogelijk te houden, de gepaste minimumafstand en hygiënevoorschriften in acht te nemen, en zich ongevraagd te identificeren. De enquêteurs worden opgeleid door het enquêtebureau en zijn verplicht tot geheimhouding. De ingevulde enquêtedocumenten worden op het enquêtebureau geregistreerd en vervolgens elektronisch doorgestuurd naar het Federaal Bureau voor de Statistiek. Daar worden de persoonsgegevens zo snel mogelijk gewist en anoniem geanalyseerd.