Nieuws

Manifest voor de Europese verkiezingen gepresenteerd

Vijfde en laatste zondagse wandeling naar de pleinen van de zustersteden

Rheine. Ongeveer 100 mensen namen deel aan de vijfde en laatste zondagwandeling voor de Europese verkiezingen van komend weekend. BorneDr. Angelika Kordfelder, voorzitster van de Europa-Unie Steinfurt, verwelkomde de deelnemers op .Rheine Ze bedankte de comités die deze wandeling voor de “bleibt bunt”-alliantie hadden georganiseerd: Rheine De Europa-Unie Steinfurt, de Vereniging voor Veiligheidsbeleid en de stedenband .

BorneVanaf platz ging de wandeling naar de andere jumelagepleinen. Leiria Trakai BernburgVia platz en platz naar platz bij het stadhuis. Bij de individuele haltes lazen leden van de organisaties uitspraken voor uit het Federalistisch Manifest.

Het Federalistisch Manifest voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024 is aangenomen door het gezamenlijke Bondscomité van de Europa-Union Deutschland (EUD) en de Jonge Europese Federalisten (JEF). Dit manifest formuleert de onpartijdige verwachtingen van de politici die in de jaren 2024 tot 2029 verantwoordelijkheid zullen dragen in en voor Europa.1. Hier volgen enkele van de belangrijkste eisen uit het manifest:

 1. Democratisch Europa:
  • Het doel is de Europese federale staat, een federaal en subsidiair georganiseerd Europa van burgers.
  • Democratie en de rechtsstaat moeten altijd worden bevestigd en verdedigd. Effectieve sanctiemechanismen voor overtredingen zijn noodzakelijk.
  • Het Europees Parlement moet initiatiefrecht krijgen.
  • Er moet een gestandaardiseerde Europese kieswet komen met een stemgerechtigde leeftijd van 16 jaar en ouder in heel Europa en een eerste stemming voor nationale en regionale kandidaten en een tweede stemming voor lijsten van Europese partijen.
 2. Burgerparticipatie:
  • Europa is van de mensen, dus moeten zij effectief en duurzaam worden betrokken bij besluitvormingsprocessen.
  • Het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van jongerenorganisaties, moet worden gerespecteerd als deskundigen op het gebied van de kwesties die zij bepleiten.
 3. Duurzaamheid en gelijke kansen:

Het manifest benadrukt het belang van een democratisch, constitutioneel en pluralistisch Europa dat de belangen van de burgers centraal stelt. Het is een oproep voor een nieuw vertrekpunt voor Europa, vooral met het oog op de mondiale uitdagingen van onze tijd.1. Meer informatie is te vinden in het volledige manifest.