Nieuws

Veel aanbiedingen gepland voor burgers

Zum halbjährlichen Planungstreffen kamen die Mitglieder beider Vereine an diesem Wochenende in Rheine zusammen.

De samenwerking tussen Borne (NL) en Rheine blijft leven.

HEIJN. Uitwisselingen tussen scholieren en seniorengroepen, sportontmoetingen, concerten en een gezamenlijke tweedaagse fietstocht in de omgeving van Giethoorn – het partnercomité Borne en de stedenband Rheine hebben ook dit jaar weer veel op de planning staan. Tijdens de jaarlijkse planningsbijeenkomst in het weekend in Rheine werden de plannen afgerond en nieuwe ideeën besproken. Na twee en een half uur van levendige gesprekken was het duidelijk dat er ook dit jaar weer veel te doen is voor geïnteresseerde burgers.

Het begint met een bezoek aan het traditionele evenement “Borne op z’n Best” op 21 april. Dit evenement is vooral populair vanwege de landelijke wedstrijd “Living Statues”. Maar ook het muziekprogramma, culturele evenementen en koopzondag trekken duizenden mensen naar Borne. De stedenband Rheine organiseert ook dit jaar weer een bus. Alle geïnteresseerde burgers kunnen deelnemen. Deze keer wordt de groep van Rheine verwelkomd met een kopje koffie in het Kulturhuus. Daarna kunnen bezoekers op eigen gelegenheid door Borne wandelen. Om je aan te melden kun je contact opnemen met (Tel: 05971/939221). Voor de excursie wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Het uitwisselingsprogramma voor basisscholen begint ook weer in juni. De Johannesschool in Eschendorf en de basisschool in de wijk Hertme op Bornedoen mee. Er volgen kunsttentoonstellingen. Gerrit Musekamp (Spektrum 88) exposeert in juni in de synagoge Borner. In het najaar volgt een expositie van Theo Hendricksen van Borne in het Kunstmeisterhaus. Liefhebbers van traditionele Byzantijnse koormuziek moeten deze datum alvast noteren: op 17 november treedt het “Overijssels Byzantijns Mannenkoor” weer op in de St. Dionysius stadskerk. Er worden ook contacten gelegd tussen koren van Rheine en Borne.

In juni vindt op uitnodiging van de Herz-Jesu senioren een fietstocht van een hele dag plaats in de omgeving van Rheine. De Rheinenser hebben de senioren van Borne uitgenodigd en een aantrekkelijk programma voor de dag samengesteld. Het partnercomité Borne heeft beloofd de deelname aan deze eerste seniorenbijeenkomst sinds jaren te promoten onder de seniorengroepen in de zusterstad.

Een delegatie van Rheine zal opnieuw deelnemen aan de herdenking van de bevrijding van het nationaal-socialisme op 4 mei. Volgend jaar is het 80 jaar geleden dat deze herdenking plaatsvond. Ter gelegenheid hiervan willen de stadspartners een herdenkingstocht organiseren naar het voormalige concentratiekamp Herzogenbosch voor jongeren uit beide landen. De Bornenser wees er ook op dat de burgemeester van Rheineter gelegenheid van de 80e herdenking volgend jaar voor het eerst zal worden uitgenodigd om een toespraak te houden bij de kranslegging bij de herdenking in Borne.

En last but not least willen het partnercomité Borne en het bestuur van de jumelagevereniging kijken naar de vereisten voor toekomstig jumelagewerk in het licht van veranderende sociale omstandigheden. Dit zal aan de orde komen tijdens een weekend seminar in de tweede helft van het jaar.

De gebruikelijke productieve planningsbijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk diner in de “Bote Veit”.