Nieuws

Start bouw herinrichting Bernburgplatz

Rheine. Deze week is begonnen met de verbouwing van het Bernburgplein bij de Stadthalle. Dit zal de komende weken leiden tot verkeersbeperkingen.

Het concept richt zich op een parkontwerp met speel- en recreatiefaciliteiten, omdat deze onderwerpen zeer vaak werden genoemd tijdens het inspraakproces.

Dit concept vertegenwoordigt de toekomstige groene hartslag van het Bernburgpark. De opvallende padenlay-out overwint de bestaande hoogteverschillen met grote dynamiek en speelt met open ruimtes en visuele relaties. Op basis van suggesties van bewoners ligt de nadruk op een natuurgericht ontwerp.

Het vergroten van het aandeel groen is de dominante doelstelling in dit concept. Het aandeel groen wordt verhoogd van 40% naar 43%.

Een ruime, beplante pergola biedt schaduwrijke plekken om te vertoeven. Aan het einde bevindt zich een klein “plein binnen een plein”, dat dienst doet als plek om te vertoeven dankzij zowel een fontein als een drinkwaterdispenser. De groene zones bieden ruimte voor laagdrempelige speelplekken voor kinderen, maar ook voor ontspanning op verschillende, deels schaduwrijke plekken met zitplaatsen. De bestaande bomen en struiken worden zoveel mogelijk behouden en waar nodig aangevuld met nieuwe aanplant, zodat er schaduwrijke plekken met een hoge verblijfskwaliteit blijven ontstaan. De nieuw aan te planten bomen en struiken zorgen voor schaduw, bevochtigen de lucht en koelen de stedelijke ruimte door verdamping.

Het thema ‘wonen en beleven’ komt ook terug in de toegang tot de oevers van de Ems. Het pad kan op een speelse en spannende manier worden verkort via een hellingglijbaan vanaf de kant van de Dionysiusbrug. De glijbaan eindigt in een kleine speeltuin die in de helling is geïntegreerd.

De keuze van de speeltoestellen spreekt verschillende leeftijds- en gebruikersgroepen aan. De speeltoestellen moeten bruikbaar zijn voor verschillende leeftijdsgroepen en moeten ook inclusief en drempelvrij zijn. De speeltoestellen in de ontwerpplannen zullen in de gedetailleerde planningsfase met de verantwoordelijke autoriteiten (groenplanning en bureau voor jeugdzorg) worden afgerond en indien nodig aangepast.

De barrièrevrije, kronkelende toegang tot de Timmermanufer betekent dat de Ems in de toekomst ook barrièrevrij zal zijn. De paden worden aangevuld met groenstroken en boom- en struikbeplanting om een pad te creëren dat zo dicht mogelijk bij de natuur ligt.

Het oppervlaktewater dat zich verzamelt, zal worden afgevoerd via ondergrondse infiltratiemodules, wat het rioolnetwerk zal ontlasten en een positief effect zal hebben op de natuurlijke watercyclus.

Het plannings- en uitvoeringsproces voor het Bernburgplein is bedoeld als een stijlbepalend voorbeeld voor het toekomstige ontwerp van (binnen)stadspleinen in Rheine, zowel wat betreft de aanpak als de inhoud – met name meer groen, aandacht voor klimaatbescherming en doelstellingen met betrekking tot aanpassing aan de klimaatverandering.

Het bouwschema:

13645_20-07_ap_la_008_bauabschnitte_00_f.pdf