Nieuws

Misschien kan muziek de wereld redden?

Kulturstaatsministerin Claudia Roth MdB und das mit der PRO MUSICA-Plakette geehrte Ensemble, das Blas-Orchester Rodde aus Rheine, vor der Stadthalle Rheine.

Staatssecretaris van Cultuur Claudia Roth reikt hoogste onderscheidingen uit voor amateurmuziek in … Rheine

Rheine. “Misschien kan muziek de wereld redden?” Deze vraag stelde staatssecretaris van Cultuur Claudia Roth MdB zondag tijdens de uitreiking van de Zelter- en PRO MUSICA-prijzen in de Stadthalle. Ten overstaan van meer dan 500 gasten reikte Roth de Zelter-plaquette voor koren en de PRO MUSICA-plaquette voor instrumentale ensembles uit, die door de bondspresident werd geschonken. Deze hoogste onderscheiding voor amateurmuziek vormde samen met optredens van het Solinger Jugendsymphonieorchester, het Wuppertaler Kurrende jongenskoor, het accordeonorkest Musica Viva en het popkoor Groophonik het schitterende hoogtepunt van de Dagen van Koor- en Orkestmuziek (TCOM), die van 8 tot 10 maart plaatsvonden in Rheine.

De Zelter- en PRO MUSICA-plaquettes worden jaarlijks uitgereikt aan muziekorganisaties die gedurende minstens 100 jaar een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het cultiveren van muziek. Dit jaar werden de eerste plaquettes en certificaten uitgereikt aan

Elk jaar worden talrijke ensembles geëerd met de plaquettes – in 2024 zullen er in totaal 51 Zelter-plaquettes en 70 PRO MUSICA-plaquettes zijn. Namens alle plaquette-ontvangers wordt de eerste uitreiking van het jaar altijd gehouden als onderdeel van de Dagen van de Koor- en Orkestmuziek.

In haar toespraak verwees staatssecretaris van Cultuur Claudia Roth MdB naar de mogelijkheid om elkaar in wederzijds respect te ontmoeten door middel van muziek, met het oog op de oorlog in Oekraïne en de oorlog in Gaza als gevolg van de terreurdaad van Hamas. Bij het eren van de ensembles die de plaquettes kregen, verwees ze ook naar het enorme belang van muzikaal jeugdwerk: “Jongerenkoren en -orkesten bevorderen de gemeenschap, brengen democratische waarden over en, ja, ook openheid voor de ander, voor wat nog nooit eerder is gehoord of gezien. Muzikale educatie legt de basis voor alles wat u dit weekend tijdens de Dagen van Koor- en Orkestmuziek heeft kunnen meemaken en wat we allemaal zo waarderen aan de rijke amateurmuziekscene in Duitsland: de absoluut onmisbare bijdrage aan onze samenleving.” Terwijl ze haar waardering uitsprak met de plaquettes, riep ze op om zich in te zetten voor het behoud van deze traditie en haar bijdrage aan onze samenleving om “de wereld te redden – zo niet direct, dan toch in ieder geval vreedzamer en beschaafder te maken”.

In zijn welkomstwoord erkende BMCO-voorzitter Benjamin Strasser MdB de prestaties van de ensembleleden, die naast hun werk of school in ereverband voor muziek leven en zo ook dit festival mogelijk hebben gemaakt: “De plaquettes staan voor het voortdurende engagement met onze traditie, nieuwe artistieke processen vandaag en nu. In meer dan 100.000 muziekclubs en ensembles – en met 1.400 van zulke concerten per dag – werken mensen tegen de sociale kloof in ons land. Bovendien biedt amateurmuziek steun, vooral in structureel zwakke regio’s waar weinig anders is. In haar breedte is amateurmuziek daarom altijd een uitdrukking van onze sterke burgermaatschappij en levert een beslissende bijdrage aan de landelijke voorziening van culturele basisdiensten in Duitsland. We hebben muziekverenigingen vandaag meer dan ooit nodig: ze vormen de ruggengraat van onze democratie, die we moeten blijven versterken.”

Dr. Peter Lüttmann, burgemeester van de stad Rheine, bedankte de vele mensen die betrokken waren bij de Dagen van Koor- en Orkestmuziek: “Jullie hebben dit weekend zoveel mensen in onze stad blij gemaakt. We hebben ervaren hoezeer muziek ons beweegt. Het brengt mensen samen en zorgt voor educatie. Maar muziek kan alleen slagen als we naar elkaar luisteren.” De volgende Dagen van Koor- en Orkestmuziek vinden plaats in Ravensburg (BW) van 28 tot 30 maart 2025. De stad in het hart van Opper-Zwaben wordt dan de nationale hoofdstad van de amateurmuziek. Aanmeldingen van ensembles worden vanaf april 2024 geaccepteerd.

Bron https://bundesmusikverband.de