Nieuws

Verandert de BRICS(+)-groep de wereldorde?

Lezing door de Vereniging voor Veiligheidsbeleid in het Gymnasium Dionysianum

Sommige lezers zullen niet weten wat de letters BRICS(+) betekenen. De letters staan voor een groep pas geïndustrialiseerde landen die in 2011 zijn samengekomen in de BRICS-groep: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het “+” symbool staat voor een uitbreiding van deze groep. Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn op 1 januari 2024 toegetreden tot de BRICS-groep.

Over het algemeen ziet deze groep zichzelf als een alternatief voor een verwesterde wereldwijde economische orde. Ze hebben samen hun eigen BRICS Development Bank opgericht als aanvulling op of zelfs alternatief voor de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds – een stap die in Europa vrijwel onopgemerkt is gebleven. De suprematie van de Amerikaanse dollar als ‘s werelds belangrijkste betaalmiddel moet ook worden verzwakt.

Het bruto nationaal inkomen van de BRICS(+)-landen is hoger dan dat van de G7-landen. Met ongeveer 3,7 miljard mensen vertegenwoordigen de BRICS(+) 41% van de wereldbevolking. Bijna de helft van de wereldwijde gasreserves en ongeveer een derde van de oliereserves behoren toe aan de BRICS(+)-landen.

Delen van de BRICS(+)-landen hebben zich overwegend terughoudend of kritisch opgesteld ten opzichte van westerse standpunten over de oorlog in Oekraïne. Sommige van de BRICS(+), in het bijzonder China en Rusland, profileren zich steeds meer als de antithese van de vorige Westerse/ Amerikaanse politieke constellaties en proberen zo meer gewicht en erkenning te krijgen in de wereldpolitiek.

Welke gevolgen zal een BRICS(+)-organisatie hebben op de mondiale wereld- en economische orde? Welke impact zullen deze mondiale machtsveranderingen hebben? Zal er een nieuwe wereldorde ontstaan die niet verenigbaar is met onze waarden van democratie, mensenrechten en vrijheid?

Dr. Prys-Hansen zal ingaan op deze en andere vragen. Ze studeerde politieke wetenschappen, met als specialisatie internationale betrekkingen, publiek recht en economie aan de universiteiten van Tübingen en Uppsala (SWE) en promoveerde aan de universiteit van Oxford. Tussen 2004 en 2010 werkte ze als gastonderzoeker onder andere in Zürich (CH), New Delhi (IND) en Johannesburg (SA). Van 2010 tot 2020 werkte ze in verschillende functies aan het German Institute for Global and Area Studies (GIGA) in Hamburg, waar ze sinds 2020 hoofd is van de onderzoeksfocus “Global Orders and Foreign Policies”.

De lezing begint op donderdag 12 maart 2024 om 1900 uur in het Forum van het Gymnasium Dionysianum. De toegang is gratis.