Nieuws

Europese verkiezingen: Het gaat om meer

Am Beginn des bis zur Europawahl laufenden Projektes „Eur(h)ope – Wir in Rheine – wir wählen Europa“ stand ein Vortrag von Bernd Weber über die Bedeutung der Europawahl vor den Senioren der Gewerkschaft Verdi im Haus der Arbeiterwohlfahrt. Foto: Franz-Josef Hesping

Rheine. De Europese verkiezingen op 9 juni gaan over meer dan alleen het veel bekritiseerde EU-besluit over de kromming van de komkommer, dat inmiddels ongedaan is gemaakt. De deelnemers aan de Verdi-bijeenkomst voor senioren vandaag in het Workers’ Welfare Centre namen dit inzicht mee. Bernd Weber, plaatsvervangend voorzitter van de Europa-Unie Steinfurt, gaf een presentatie van een uur over de huidige situatie van de Europese Unie, de noodzakelijke hervormingen en de grote uitdagingen in het licht van een reorganiserende wereld. Met deze lezing gaven de organisatoren, bestaande uit de Europa-Unie, stadspartners en de Gesellschaft für Sicherheit (Maatschappij voor Veiligheid), een eerste signaal. Onder het motto “Eur(h)ope – Wij in Rheine – wij kiezen voor Europa!” organiseert de groep, gesteund door de minister voor Europa van NRW, de komende weken lezingen, concerten en informatiebijeenkomsten, evenals de “Lange Europanacht” en de “Europamiddag” in mei.

De EU is nu een unie van 27 lidstaten die als waardengemeenschap gemeenschappelijke politieke, economische en sociale doelen nastreeft en mensenrechten respecteert. Volgens Weber hebben “normale Europeanen” het recht om in alle EU-landen zonder grenzen te wonen, werken, reizen en winkelen. En ze zouden kunnen vertrouwen op democratische structuren en de rechtsstaat. Wat voor de meeste mensen al deel uitmaakt van het dagelijks leven, wordt nog steeds nagestreefd door een aantal buitenlandse staten. Met name de Balkanstaten, Oekraïne, dat werd opgeschrikt door de Russische aanvalsoorlog, Moldavië en Georgië liggen “op de drempel” van de EU. Ze weten dat wie de voordelen van de EU wil genieten, de mensenrechten moet respecteren, stabiele staatsinstellingen moet hebben die gebaseerd zijn op democratie en de rechtsstaat, en minderheden moet respecteren. Het vrije verkeer van mensen, goederen, kapitaal en diensten binnen de EU is niet gratis.

De Verdi-senioren waren het er in de discussie over eens dat de besluitvormingsstructuur van de EU moet worden hervormd met het oog op de Russische aanvalsoorlog, de onopgeloste gevolgen van migratie, de problemen van milieu- en klimaatbescherming, digitalisering en de transformatie van de economie om sneller en dus effectiever te kunnen handelen. Ze wilden vooral het EU-parlement versterken als het enige EU-orgaan dat democratisch gelegitimeerd is door de burgers. Elke stem “voor Europa” versterkt het Parlement om de noodzakelijke hervormingen aan te pakken.

Een sterk Europa is juist nu nodig, nu de multipolaire wereld zichzelf aan het reorganiseren is, zei Weber. Het “mondiale Zuiden” heeft zich nu georganiseerd als de BRICS-groep en vormt een tegenpool van de “westerse wereld”. Hun economische ruimte omvat 3,6 miljard mensen tegenover iets minder dan 500 miljoen in de EU. De kracht van de EU ligt vandaag nog steeds in haar economische macht en haar eenheid. Degenen die vandaag de dag “deze EU” verwerpen en de terugkeer eisen van vermeende soevereiniteitsverliezen, hebben de tekenen des tijds niet begrepen en ondermijnen zo het doel van een verenigd Europa met gemeenschappelijke waarden, waar nog steeds veel mensen naar streven, vooral degenen die nog steeds aan de buitenkant staan. In de afsluitende discussie met de Verdi-senioren werd duidelijk: “Als je niet stemt, laat je anderen beslissen en versterk je de rechts-extremisten die een andere EU willen!”