Nieuws

Eerste kiezers beïnvloeden de Europese verkiezingen op 09 juni

Schoolproject georganiseerd door de Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. EUROPE DIRECT en de Europaunion Steinfurt e.V. in Rheine

Op 9 juni 2024 worden in heel Europa verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. Nieuw bij deze verkiezingen in juni 2024 is dat jongeren vanaf 16 jaar voor het eerst mogen stemmen bij de Europese verkiezingen in Duitsland.

Om jonge kiezers die voor het eerst gaan stemmen bewust te maken van de Europese verkiezingen en het belang van actieve kiezersparticipatie, hebben de Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V., EUROPE DIRECT en de EuropaUnion Steinfurt e.V. ondersteuning aangeboden en georganiseerd voor middelbare scholen in Rheine bij de voorbereiding op deze Europese verkiezingen op school. Naast informatieve onderwijseenheden met sprekers uit de sprekerspool van EUROPE DIRECT van de Europese Commissie, worden de komende weken simulatiespellen en simulaties over actuele politieke en economische Europese uitdagingen aangeboden, evenals voorbeelden voor de ontwikkeling van communicatieve reclame-elementen voor de Europese verkiezingen.

Jonge kiezers die voor het eerst gaan stemmen zijn een niet te onderschatten factor die de uitslag van deze verkiezingen zal beïnvloeden. Ze moeten gemotiveerd worden om met hun stem invloed uit te oefenen op de samenstelling van het toekomstige Europees Parlement en zich te realiseren dat ze met hun stem ook hun eigen toekomst in Europa helpen vormgeven. Vooral in deze politiek en economisch turbulente tijden is het belangrijk om je stem uit te brengen voor een democratisch, verenigd en sterk Europa gebaseerd op de rechtsstaat. Europa kan zich op de lange termijn alleen doen gelden als het verenigd is en met een duidelijke stem kan spreken. De welvaart van ons allemaal hangt daarom ook af van de vraag of het nieuw gekozen Europees Parlement in staat is om de gemeenschappelijke Europese belangen op politiek en economisch gebied effectief te vertegenwoordigen.

De evenementen vinden de komende weken plaats op het Emsland Gymnasium, het Kopernikus Gymnasium, het Gymnasium Dionysianum en de Kaufmännische Schulen.

De Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V., EUROPE DIRECT en de Europa-Union Steinfurt e.V. zetten zich al jaren in voor de Europese gedachte – een verenigd en democratisch Europa is de grootste en meest effectieve vredesbeweging – en zullen daarom de schoolprojecten blijven begeleiden en ondersteunen.