Nieuws

Thuisprijzen uitgereikt door de stad Rheine

Der Vorstand des Stadtparkvereins wurde mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

Rheine. Vrijwilligers zetten zich dagelijks op veel verschillende manieren en met grote inzet in om de stad Rheine aantrekkelijk en leefbaar te maken. De deelstaat Noordrijn-Westfalen en de stad Rheine erkennen deze inzet in 2023 opnieuw met de toekenning van de NRW Heimatprijs.

De cultuurcommissie van de stad Rheine trad op als jury voor de Heimatprijs en erkende verschillende verenigingen en personen voor hun inzet.

De vereniging Stadtpark Rheine e. V. werd geëerd met de 1e plaats. De vereniging zet zich al sinds 1951 in voor het onderhoud en behoud van het stadspark. De inzet van de leden van de “Stadtparkverein” heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat het park, dat in 1849 werd aangelegd als privépark van industrieel Jan Timmermann, nu toegankelijk is voor iedereen in onze stad.

Als winnaar van de eerste plaats is de Stadtparkvereniging Rheine e.V. automatisch genomineerd voor de Lokale Erfgoedprijs NRW 2024.

De tweede plaats wordt gedeeld door twee inwoners van onze stad die zich al vele jaren inzetten voor de taal, gewoonten en geschiedenis van de stad. Een van hen is Heinz Pöpping uit Elte. Zonder hem en zijn onvermoeibare inzet zouden waardevolle landelijke ambachten en historisch belangrijke cultuurgoederen voorgoed verdwenen zijn. Zijn vakwerkboerderij, waar hij dit alles liefdevol presenteert, is nu tot ver buiten de stadsgrenzen bekend.

De stad eert ook Ludger Quiter uit Hauenhorst. Zijn liefde voor de Nederduitse taal zorgt ervoor dat hij de taal levend houdt met allerlei activiteiten, te beginnen met Nederduitse Küeraobenden, Käskenspielen, zangavonden en theatervoorstellingen.

In een ceremonie overhandigde burgemeester Dr. Peter Lüttmann de prijzen aan de winnaars samen met Helena Willers, voorzitster van de Cultuurcommissie.