Nieuws

“Wij veroordelen krachtig alle vormen van terrorisme en geweld”

Verklaring van de Integratieraad Rheine over de situatie in het Midden-Oosten

De volgende verklaring is zojuist gepubliceerd op de Facebookpagina van de Integratieraad van de stad Rheine:

De situatie in het Midden-Oosten en de reacties daarop in Duitsland en de rest van de wereld laten ons allen niet onberoerd. We zijn diep geschokt dat zoveel onschuldige mensen het leven hebben gelaten bij deze verwoestende geweldsuitbarsting. De Integratieraad veroordeelt krachtig alle vormen van terrorisme en geweld. De aanslagen in Israël en de bombardementen op de burgerbevolking in Palestina zijn diep betreurenswaardig en brengen ons tot groot medeleven met de onschuldige slachtoffers en hun families.

De Integratieraad veroordeelt krachtig alle vormen van antisemitisme, anti-moslim racisme en misantropie. De Integratieraad distantieert zich ook van elke vorm van antisemitische agitatie en is voorstander van respectvol samenleven.

Het conflict in het Midden-Oosten is een uiterst complexe kwestie die de internationale gemeenschap al 75 jaar verdeelt. Telkens wanneer het escaleert, zoals nu het geval is, zijn er wereldwijd controversiële debatten, protesten en demonstraties, ook hier in Europa en Duitsland. We blijven ons inzetten voor de vreedzame co-existentie van culturen en geweldloos samenleven.

We hebben de verantwoordelijkheid om de beginselen van menselijkheid, respect en vreedzame coëxistentie voor alle burgers te handhaven op Rheine. We zullen er altijd naar streven dat alle mensen worden gerespecteerd en eerlijk worden behandeld, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging.

Als bruggenbouwers en toegewijde actoren voor integratie en vrede op Rheine zien we het als onze belangrijkste taak om de gemoederen in deze moeilijke tijden tot bedaren te brengen en bij te dragen aan een harmonieus en vreedzaam kader.