Nieuws

Een ceremonie met veel emoties

Bürgermeister Peter Lüttmann konnte Silvia Ristow bei ihrem Antrittsbesuch als Oberbürgermeisterin von Bernburg im Salzsiedehaus begrüßen.

Jumelage tussen Bernburg (Saale) en Rheine bestaat al 33 jaar

Rheine. “Onze stedenband bestaat al 33 jaar en is daarmee een van de bouwplaatsen van de Duitse hereniging.” Met deze woorden opende burgemeester Dr. Peter Lüttmann de kleine ceremonie voor de ontmoeting van de zustersteden in het Salzsiedehaus. “Na 1990 hebben we samen mede vorm gegeven aan de democratische opbouw van het herenigde Duitsland en daar mogen we trots op zijn.” Zonder de 1000-voudige samenwerking van de steden en gemeenten uit West- en Oost-Duitsland, zonder de uitwisseling van ervaringen van de mensen in de clubs, verenigingen en organisaties, zonder de vele vriendschappen die zijn ontstaan, zou de weg naar een gemeenschappelijke toekomst anders zijn verlopen en ook met nog grotere problemen,” zei Lüttmann. Natuurlijk herinnert hij zich de ommekeer nog goed. Ondertussen is er echter een generatie opgegroeid die de deling van ons land niet zelf heeft meegemaakt, maar alleen kent uit de geschiedenis, uit verhalen van oudere mensen of uit lessen op scholen. “Daar moeten we ons steeds weer bewust van worden. Voor hen is het vanzelfsprekend waar hun ouders alleen maar van droomden: de afschaffing van decennialange verdeeldheid en een gemeenschappelijk leven in vrijheid en democratie.”

Lüttmann verwelkomde in het bijzonder de burgemeester van de stad Bernburg, Dr. Silvia Ristow, die in deze hoedanigheid haar eerste bezoek bracht aan Rheine.

Terwijl euforische toespraken meestal op de voorgrond staan bij evenementen ter gelegenheid van 3 oktober, sprak de Bernburgburgemeester over haar eigen ervaringen en avonturen.

https://youtu.be/mQKt5uQeFrk