Nieuws

Barbie-effect?

Flamingo nakomelingen na 14 jaar weer in de NaturZoo

Rozige tijden bij de NaturZoo Rheine: Na een onderbreking van 14 jaar zijn er deze dagen drie flamingo’s uit het ei gekropen – en misschien komen er nog een paar bij.

Sinds het begin van de jaren 1980 zijn de flamingo’s een betrouwbare broedkolonie in de NaturZoo. De consistentie en goede kweekresultaten werden door experts als opmerkelijk beschouwd. Ook de leefomstandigheden en verzorging worden als voorbeeldig beschouwd. In 2008 vond de laatste succesvolle kweek plaats.

Sindsdien waren de flamingo’s praktisch gestopt met broeden. Er was nog wel balts, maar geen nestbouw en zelfs geen eieren leggen en broeden.

Redenen voor deze broedpauze werden in alle richtingen gezocht, maar niet gevonden. Het voeren werd gecontroleerd en ook veranderd – maar zonder succes. Nestplaatsen werden voorbereid, maar de vogels waren niet geïnteresseerd. Het geslacht van alle 89 vogels werd genetisch bepaald via veermonsters – met het eigenlijk ideale resultaat dat er evenveel vrouwtjes als mannetjes in de kolonie waren.

Dit jaar werd vanaf het begin geen kans gezien om het broeden te hervatten: Ze binnen opsluiten en meerdere keren vangen om monsters te nemen voor populatiecontrole na de eenmalige detectie van vogelgriep bij een kraanvogel in het voorjaar werden beschouwd als grote verstoringen voor de dieren.

Maar toen bleek de kolonie in de zomer in een goede paarstemming te zijn en in augustus bouwden verschillende paren spontaan nesten en legden ze eieren. Ze hadden een plek tussen de struiken gekozen die goed afgeschermd was. Binnen korte tijd sloten meer paren zich bij hen aan, en voor zover kon worden gezien waren er minstens 10 paren aan het broeden.

Na 28 dagen broeden kwamen de eerste kuikens ongeveer een week geleden uit het ei. Twee hebben nu de nestkegel van aarde verlaten en worden door hun ouders rondgeleid door het verblijf. Veel paren broeden nog steeds en ondanks de gevorderde tijd van het jaar is er een goede kans dat er nog meer jongen zullen uitkomen en grootgebracht zullen worden.

Wat was de aanleiding om dit jaar weer met broeden te beginnen? Het is bekend dat flamingo’s “weersgevoelig” zijn: Een nogal regenachtige zomer kan stimulerender zijn dan een te lange droogte. Of was het toch “Barbie” die een roze golf veroorzaakte waarop ook de flamingo’s zwommen?

Het blijft een mysterie – maar in de NaturZoo zijn ze blij dat het kweken van deze bijzondere vogels is hervat.

https://www.naturzoo.de/