Nieuws

Burgerparticipatie in de actualisering van het lokale vervoersconcept via een ideeënkaart

Rheine. De organisatiestructuur van de gemeentelijke vervoersdienst Rheine wordt opnieuw bekeken.

In deze context zal de dienstbeschrijving die de raad in 2020 heeft aangenomen, op de proef worden gesteld.

In een lokaal vervoersconcept worden onder andere de routes, de frequentie en de haltedichtheid vastgelegd.

In het kader van een actualisatie van het huidige lokaal vervoerconcept moet mogelijk ook rekening worden gehouden met veranderingen op het gebied van aandrijfvormen of nadere wettelijke eisen ten aanzien van bussen. Bovendien kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om nieuwe aspecten van stedelijk vervoer in overweging te nemen. Dit omvat onder andere een evaluatie van de commerciële lijnen die zijn aanbesteed met het dienstbestek 2019 en de dienst na het werk. Een evaluatie van deze aanvullende dienst heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de Corona-pandemie pas sinds ongeveer een jaar weer enige normaliteit mogelijk maakt. De evaluatie zal beschikbaar zijn tegen de tijd dat het concept wordt opgesteld.

Om ook suggesties van burgers van de stad Rheine mee te kunnen nemen in de actualisering van het lokale vervoersconcept, is er de mogelijkheid om ideeën en suggesties direct in te dienen via de “Ideeënkaart Lokaal Vervoersconcept”, die openbaar toegankelijk is op de homepage van de stad Rheine (www.Rheine.de). Het is de komende 2 weken mogelijk om aan deze ideeënkaart te werken. Daarnaast kunnen suggesties ook schriftelijk worden ingediend bij afdeling 5 , Planning en Bouwen, van de stad Rheine via het mailadres .

In de volgende planningsstappen zal het concept van lokaal vervoer in de politieke organen worden aangenomen, zodat het lokaal vervoer in Rheine opnieuw op basis hiervan kan worden aanbesteed. Het doel is om medio 2025 met het geactualiseerde lokale vervoersconcept te gaan werken.