Nieuws

“We zijn er klaar voor”

Foto Caritas Rheine: Auch das Dach des Caritas-Hauses wird energetisch saniert und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Im Bild (v. l.) Willi Elsenheimer (Stabsstelle Bau und Liegenschaften), Alexander Breulmann (Stabsstelle Verbandspolitik und Kommunikation und Ansprechpartner für Klimaschutz und Nachhaltigkeit) und Caritas-Vorstand Dieter Fühner.

Caritas Vereniging Rheine is de eerste ondertekenaar die deelneemt aan de landelijke oproep voor klimaatbescherming en duurzaamheid

Rheine.cpr. Duurzaamheid en klimaatbescherming zijn taken die de komende jaren moeten worden aangepakt, in het belang van het milieu en de toekomst van toekomstige generaties. Dit geldt vooral voor instellingen, bedrijven en organisaties, die een grotere impact hebben dan individuen door het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Om deze kwesties echter op zo’n structureel niveau aan te pakken, zijn planningszekerheid en bepaalde randvoorwaarden nodig.

Daarom vragen beleidsmakers uit de katholieke kerk om betrouwbare en permanente tijdschema’s in een oproep aan politici die zullen helpen om hun eigen koolstofvoetafdruk te minimaliseren. Verantwoordelijken van in totaal 34 Caritas verenigingen, de Duitse Caritas Vereniging, de diocesane Caritas verenigingen van de verschillende bisdommen evenals personen van vijf gespecialiseerde Caritas verenigingen en andere verantwoordelijken hebben de oproep als eerste ondertekenaars ondertekend. En elke dag komen er meer bij.

Caritas Rheine heeft de oproep met de kop “Wij zijn er klaar voor” ook als eerste ondertekenaar ondertekend. “We zijn klaar om klimaatbescherming concreet in te vullen, om de noodzakelijke veranderingen aan te pakken en om samen op te trekken. Maar er zijn nog te veel belemmerende randvoorwaarden en onduidelijkheden die een effectieve klimaatbescherming enorm vertragen,” aldus de oproep aan de federale regering en de deelstaatregering. Met name de renovatie van sociale instellingen en openbare gebouwen zou gesubsidieerd moeten worden, aangezien non-profit aanbieders van sociale instellingen en diensten niet over de financiële middelen en subsidies beschikken om deze renovatie op eigen kracht uit te voeren.

“Caritas Rheine werkt ook al enige tijd aan het verminderen van haar eigen ecologische voetafdruk. Zo worden sommige gebouwen al grondig gerenoveerd met het oog op energie-efficiëntie. Daarnaast wordt de uitbreiding van fotovoltaïsche systemen gestimuleerd waar dit technisch haalbaar is en op de lange termijn de moeite waard is,” legt Dieter Fühner uit, een van de twee bestuursleden van de Caritasvereniging Rheine. “Deze maatregelen worden gefinancierd uit de vrije reserves van Caritas Rheine. Deze reserves zijn echter eindig en het vooruitzicht van energetische modernisering van alle gebouwen is alleen realistisch met extra steun van de staat of de federale overheid,” zegt Caritas-bestuurslid Ludger Schröer.

Alle ondertekenaars van de oproep roepen politici op om de wetenschappelijke bevindingen over de klimaatcatastrofe centraal te stellen in het debat. Politici moeten recht doen aan het feit dat de klimaatcatastrofe al lang begonnen is en dat er elk jaar al duizenden doden vallen door hitte, droogte of overstromingen. Ook veroorzaakt klimaatverandering nu al miljarden dollars aan economische schade in het mondiale Zuiden.

De oproep “We zijn er klaar voor” en de lijst van alle eerste ondertekenaars zijn te vinden op http://www.wirsindbereit.net.