Nieuws

Een zak kersen als bedankje voor de brochure “Welkom in Elte

Foto (Dr. F. Blomberg): Paula Blomberg und Theo Weischer

Rheine. De inwoners van Elte heten nieuwkomers van harte welkom met een speciaal gemaakte brochure “Welkom in Elte”. Oude inwoners kunnen er ook veel belangrijke informatie in vinden over het verenigingsleven in Elte, de dorpsfeesten en – met behulp van een plattegrond – een aantal bekende punten in het dorp. De dorpswerkgroep “Brochure Design” had dit boekje opnieuw ontworpen in een modern formaat en met een bijgewerkte inhoud. Tijdens een bezoek aan het gemeentehuis overhandigde Felix Blomberg van de werkgroep “Brochure Design” enkele exemplaren van het boekje aan burgemeester Dr. Peter Lüttmann. Dr. Lüttmann was zeer positief over het basisidee van een dergelijke brochure en de uitvoering ervan in ontwerp en inhoud.

“We steunden het project vanwege het idee van een dergelijke vorm van verwelkoming van nieuwe burgers, die navolging verdient,” benadrukte Dr. Lüttmann. De districtsadviesraad van Elte heeft de brochure de afgelopen dagen verspreid onder de huishoudens in Elte en bijna 900 brochures hebben hun weg gevonden naar de bewoners van het dorp. De reacties waren zeer positief; een inwoner van Elte toonde zich enthousiast over het project en gaf de meereizende kleindochter van een lid van de districtsadviesraad meteen een zak kersen als bedankje. “We voelen ons echt geaccepteerd in het dorp en waarderen de informatie in zo’n brochure enorm”, zei een nieuwe inwoner.