Nieuws

Voorstellen indienen voor de Cultuurprijs en de Thuislandprijs

Rheine. De stad Rheine reikt sinds 1979 de Cultuurprijs uit. De prijs, met een totale waarde van € 2.500, bekroont mensen die het culturele leven in onze stad op een bijzondere manier bevorderen, ondersteunen, verlevendigen of vormgeven. Dit kan op alle culturele gebieden, zoals literatuur, podiumkunsten, beeldende kunst, muziek en dans. Wie de culturele prijs krijgt, wordt bepaald door de culturele commissie van de stad Rheine.

Sinds 2022 is er ook de Thuislandprijs. Met deze prijs wil de stad, in samenwerking met de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de buitengewone inzet eren van vrijwilligers die zich inzetten om het idee van Heimat in onze stedelijke samenleving te cultiveren. De Thuislandprijs is daarom een bijzondere erkenning voor vrijwilligerswerk en brengt tegelijkertijd het thema thuisland onder de aandacht van het publiek. Daarnaast is de prijs ook een stimulans voor geïnteresseerden om zich in te zetten voor hun thuisland en het onderwerp thuisland in de samenleving te bespreken.

Last but not least kan men ook leren van de bekroonde projecten in die zin dat een idee de aanzet kan geven tot verdere initiatieven. Daarom is de winnaar van de eerste plaats van de Heimat-Preis van de stad Rheine automatisch gekwalificeerd voor de deelstaatwedstrijd. De NRW-thuisprijs 2023 is begiftigd met een totaalbedrag van 5.000 euro.

Alle inwoners van de stad Rheine kunnen tot 10 augustus 2023 personen, verenigingen of initiatieven voordragen die volgens hen de cultuurprijs of de Heimatprijs zouden moeten krijgen.

Het voorstel moet niet alleen de naam van de potentiële prijswinnaar bevatten, maar ook een reden waarom deze specifieke persoon of groep de prijs zou moeten krijgen. Het is ook belangrijk dat de voorgestelde personen of groepen een band hebben met Rheine door hun prestaties of in hun persoon.

Voorstellen kunnen alleen online worden ingediend op www.Rheine.de/kulturpreis2023 of www.Rheine.de/heimatpreis2023. Meer informatie over de cultuurprijs en de huidige richtlijnen zijn ook te vinden op de homepage www.Rheine.de/kulturfoerderung.

.