Nieuws

RheineBundeswehr ondersteunt r Tafel

Die Soldaten gemeinsam mit Ehrenamtlichen und Caritas-Vorstand Dieter Fühner (Bildmitte) bei der Lebensmittelausgabe.

Panzergrenadierbataljon 212 Augustdorf pakt voedselzakken in

Rheine. Rheinecpr. Van 23 tot en met 25 mei hebben ongeveer 20 militairen van Panzergrenadierbataillon 212 Augustdorf de r Tafel actief ondersteund. Het verzoek om steun kwam via het Landesverband Tafel NRW, dat verschillende groepen heeft gemobiliseerd voor verschillende voedselbanken in Noordrijn-Westfalen. Rheine Rheine De r Tafel, die te vinden is in de sociale warenhuizen van “Brauchbar & Co.” en wordt gerund door Caritas , profiteerde hier nu ook van.

RheineDe militairen werden ingezet in verschillende gebieden van de r Tafel. Een deel van de groep hielp met het voorsorteren van voedsel en assisteerde bij het uitdelen ervan aan mensen in nood. De andere soldaten hielpen met het opruimen van het meubelmagazijn en namen andere taken op zich in de sociale warenhuizen’. Daarnaast namen zij deel aan het inrichten van kasten en keukens voor de meubeldienst. Vooral het fysiek zware werk kwam de vrijwilligers goed van pas.

Met hun toewijding en inzet droegen de soldaten er niet alleen toe bij dat de Tafel haar werk efficiënter kon organiseren, maar tegelijkertijd kregen ze inzicht in een voor hen tamelijk onbekend werkterrein. Het Panzergrenadierbataljon 212 Augustdorf maakt deel uit van het programma “Duidelijke houding – sterke overtuigingen”, dat is opgezet om de effectiviteit en duurzaamheid van persoonlijkheidsontwikkeling voor soldaten te vergroten. Het programma biedt de mogelijkheid hun persoonlijkheidsontwikkeling te bevorderen door praktische ervaring in de gemeenschap en sociaal engagement.