Nieuws

Succesvolle voetgangerscontrole in Gellendorf/Eschendorf Zuid

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fußverkehrs-Checks in Gellendorf/Eschendorf Süd hatten einige Verbesserungsvorschläge.

Rheine. Een positieve conclusie kan worden getrokken voor de Voetverkeerscontrole 2023 in het district Gellendorf/Eschendorf Süd, die op maandag 8.05.2023 werd voorbereid en uitgevoerd door FB 5.30 Mobiliteit en Verkeersplanning.

Tijdens de voorbereiding van het evenement werd met medewerking van verschillende instellingen en burgers een wandelroute uitgewerkt en een datumcoördinatie uitgevoerd. Tot de deelnemers aan de voetgangerscontrole behoorden het schoolbestuur, vertegenwoordigers van de ouders, de ouderenadviesraad, de schoolvoogdijvereniging en de adviesraad voor mensen met een handicap, alsmede burgers. De controle begon en eindigde bij het kinderdagverblijf “Unterm Limonadenbaum”. Aan de FVC namen ongeveer 15 personen deel, die actief deelnamen aan de discussies en de aanwezige vertegenwoordigers van de wegenbouw en het wegenonderhoud talrijke tips gaven voor verbeteringen.

In het algemeen werd de situatie van de voetpaden in het gelopen gebied door de deelnemers als goed beoordeeld. De meeste suggesties voor verbeteringen hadden betrekking op de actieterreinen: Oversteekplaatsen, verkeersveiligheid op schoolroutes, breedte van het voetpad en belemmering van het zicht door heggen of geparkeerde voertuigen. De belangrijkste punten van kritiek van de deelnemers hadden betrekking op het grote aantal motorvoertuigen en de te hoge snelheid op de Aloysiusstraße en de Esperlohstraße. Gezien de functie van beide wegen als route naar school is de situatie urgent en volgens de deelnemers sterk aan verbetering toe. Ook de situatie op het kruispunt van de Elter Straße en de Scharnhorststraße werd sterk bekritiseerd.

Met het oog op de komende aanleg van een rotonde in de Elter Straße en de geplande reconstructie van de Aloysiusstraße en de herinrichting van de Esperlohstraße als fietspad, kunnen in de nabije toekomst aanzienlijke verbeteringen van de verkeersinfrastructuur, met name voor fietsers en voetgangers, worden verwacht. De bovengenoemde suggesties van de FVC zullen worden gedocumenteerd, geprioriteerd en voor overleg aan de werkgroep fiets/ahmobiliteit worden toegezonden.

De uitvoering van de verkeerscontroles voor voetgangers zal worden voortgezet. Het volgende evenement vindt plaats in het najaar van 2023 in Rodde / Kanalhafen.