Nieuws

Thuiswonend en zorgbehoevend

Caritas woonbegeleiding geeft belangrijke informatie

Rheine/Kreis Steinfurt. cpr. De heer M. heeft de ziekte van Parkinson. Tot nu toe heeft hij met deze ziekte vrij goed kunnen lopen, maar sinds enige tijd merkt hij dat hij wankeler wordt en vaker struikelt. De twee treden voor het huis en de kleine badkamer met de hoge douche vormen nu steeds meer een probleem. Als hij samen met zijn vrouw in de flat wil blijven wonen, zal deze op onderdelen opnieuw ingericht moeten worden om hem geschikt te maken voor zorg. Niet alleen mensen met de ziekte van Parkinson worden met deze situatie geconfronteerd; ook veel andere ziekten veroorzaken beperkingen in het loop- en bewegingsvermogen.

Meneer en mevrouw M. namen contact op met Elisabeth Nagelschmidt van de Caritas woonadviesdienst Rheine voor advies en ondersteuning. De woonadviseur bezocht het echtpaar thuis en besprak mogelijke oplossingen. “Bij een dergelijke herinrichting van de flat is het vooral belangrijk om voldoende bewegingsruimte te creëren en alles zo drempelvrij mogelijk te maken”, legt Elisabeth Nagelschmidt uit. Zelfs in kleine ruimtes kan door een slimme indeling voldoende ruimte worden gecreëerd. Tijdens het overleg wordt een individuele oplossing besproken, want elke flat is anders en elke fysieke beperking kan specifieke aanpassingsmaatregelen vereisen. Soms is een complexe verbouwing nodig en soms volstaat het gebruik van een hulpmiddel, zoals een badlift of een verplaatsbare oprit voor de ingang van de woning. Deze hulpmiddelen kunnen door de ziekenfondsen in bruikleen worden verstrekt. Als onderdeel van de begeleiding maakt de woonbegeleider van Caritas verbouwingsschetsen voor een zorggeschikte badkamer, geeft tips over de financiering van verbouwingsmaatregelen en helpt bij de omgang met instanties en vaklieden. Noodzakelijke verbouwingsmaatregelen worden tot 4.000 euro gesubsidieerd door de verzekering voor langdurige zorg als er een diploma voor langdurige zorg beschikbaar is. Ongeveer 80 % van de hulpbehoevende ouderen wordt thuis door familieleden verzorgd. Mantelzorgers leveren dus een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Daarom is het van groot belang dat de thuisomgeving passend is ingericht voor de zorg en drempelvrij is. Dit maakt de zorg voor zorgbehoevenden veel gemakkelijker.

De Caritas woonbegeleidingsdienst Rheine is verantwoordelijk voor het westelijke deel van het district Steinfurt. De consulten zijn gratis. De Caritas woonbegeleidingsdienst Rheine wordt financieel ondersteund door de staatsverenigingen van het ziekenfonds voor langdurige zorg, de stad Rheine en het district Steinfurt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elisabeth Nagelschmidt van de Caritas woonbegeleidingsdienst voor ouderen op 05971 862-348 of per e-mail op .