Nieuws

“Vormgeven aan een toekomst zonder barrières”

Actiedag op 5 mei van 10.00 tot 13.00 uur op het Borneplein in Rheine

Rheine.cpr. 5 mei is de Europese Protestdag voor gelijkheid voor mensen met een handicap. Het motto van de dag is “Shaping a barrier-free future”. De dag is bedoeld om de aandacht te vestigen op de situatie van mensen met een handicap in Europa. Toegankelijkheid is de voorwaarde voor een zelfgekozen leven van mensen met een handicap en voor gelijke deelname aan het dagelijks leven en aan maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Toegankelijkheid is ook een bijdrage aan de duurzaamheid van de samenleving als geheel, omdat een wereld zonder barrières voor iedereen toegankelijker en leefbaarder is. Ook Caritas Rheine neemt al jaren deel aan deze actiedag. Onder het motto van dit jaar “Shaping the future without barriers” willen we ook op 5 mei van 10.00 tot 13.00 uur ontmoetingen faciliteren op het Borneplein in Rheine. Elkaar beter leren kennen, met elkaar praten in plaats van over elkaar, dat zijn enkele van de doelen van de actiedag. Belangstellenden zijn welkom bij koffie, wafels en muziek.