Nieuws

Geval van vogelgriep ontdekt in de natuurdierentuin Rheine

Momenteel geen gevaar voor bezoekers – bezoek nog steeds mogelijk

District Steinfurt/Rheine. In de natuurdierentuin Rheine is een jonge kraanvogel besmet met de pathogene vorm van vogelgriep. Dit werd gemeld door het bureau voor veterinaire en levensmiddelencontrole van het district Steinfurt. Het bureau ontdekte de ziekte van het dier gisteren, 13 april, nadat deze door een laboratorium was bevestigd.

Om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder binnen de vogelpopulatie verspreidt, hebben het veterinaire bureau van het district en de natuurdierentuin onmiddellijk de nodige maatregelen genomen. Zo zijn er nu bepaalde afgesloten gebieden waar het publiek tijdelijk niet kan komen. De vogels zijn ook zo gehuisvest dat ze geen contact kunnen hebben met wilde dieren.

Bovendien hebben de districtsdierenartsen monsters genomen op alle plaatsen in de dierentuin waar vogels worden gehouden om een overzicht te krijgen of de ziekteverwekker zich heeft verspreid. De eerste laboratoriumresultaten worden maandag verwacht. Daarna zal worden besloten hoe verder te gaan.

Omdat er volgens de huidige kennis geen gevaar is voor bezoekers, blijft de natuurdierentuin Rheine open.