Nieuws

Onder het teken van de verjaardag met Borne

Der Vorsitzende des Vereins, Reiner Wellmann berichtete in der Ratssitzung für die Aktivitäten des Städtepartnerschaftsvereins.

De jumelagevereniging bracht aan de Raad verslag uit over haar activiteiten en plannen

Rheine. Normaliter brengt de voorzitter van de jumelagevereniging Rheine om de twee jaar aan de Raad verslag uit over de werkzaamheden van dit orgaan. De reden hiervoor is dat deze vereniging optreedt namens de stad Rheine.

Vanwege Corona is dit verslag steeds uitgesteld. Voorzitter Reiner Wellmann was dinsdagavond des te blijer dat hij nu uitgebreid verslag kon doen.

Eerst verwelkomde burgemeester Dr. Peter Lüttmann echter jongeren uit de zusterstad Leiria in Portugal. Zij lopen via de jumelagevereniging enkele weken stage in Rheine en omgeving. De burgemeester bedankte niet alleen de vereniging voor de organisatie van de uitwisseling en de begeleiding, maar ook de bedrijven waar zij stage lopen:

De burgemeester verwelkomde deze stagiaires van Leiria tijdens de raadsvergadering (vanaf links): Núria Tomasini, Catarina Henriques, Mariana Pereira, Mariana Gomes en Cátia Carraco..

Voor de periode van 16.01. tot 30.03. waren de stagiaires

  • Mariana Gomes – Stage bij het architectenbureau agn
  • Catia Gomes Carraco – stage bij de EWG en het architectenbureau Terhechte
  • Joel Oliveira Rodrigues – stage bij Architekturbüro Achterkamp.

Joel is al vertrokken (hij had de vereiste uren al eerder gemaakt), de twee meisjes vliegen op 30 maart naar huis.

De “nieuwe” stagiaires voor de periode 20.03. – 31.05.

  • Núria Tomasini – Stage bij Hotel Lücke
  • Mariana Pereira – Stage bij de Youth Art School en het Europe-direct-Centre
  • Catarina Henriques – stage bij Brasserie Echtzeit (op de markt) en Kloster Bentlage

In zijn verslag maakte Reiner Wellmann speciaal melding van het 40-jarig bestaan van de stedenband met Borne in Nederland.

De raadsleden spaarden na de presentatie veel applaus en erkenning niet. Er werden echter ook eisen gesteld aan de raad en de burgers:

Rainer Ortel, fractievoorzitter van de UWG, merkte op dat het er niet alleen om gaat de stedenband substantieel te ondersteunen door het verdelen van gemeentegelden, maar ook door actieve medewerking of tenminste lidmaatschap van de raadsleden. “Voor mij zou dat een duidelijk teken van waardering zijn voor het werk van deze vrijwilligersvereniging.”

Als men bedenkt dat de vereniging 261 leden heeft voor een bevolking van 80.000 mensen, dan “schaam ik me – en zeer beschaamd”, bekritiseerde Manfred Konietzko (CDU). Eigenlijk, zei hij, is het vanzelfsprekend dat minstens elk raadslid lid is van deze vereniging.

Dominik Bems, fractievoorzitter van de SPD, zei: “Ik wil de gelegenheid niet voorbij laten gaan om de jumelagevereniging te bedanken voor haar werk. In Rheine is jumelage niet alleen een symbool, maar wordt het actief beleefd. “Misschien kunnen we dit met z’n allen een keer doen, om nog meer vertegenwoordigd te zijn bij evenementen van de stedenband.” Daarnaast zou hij graag zien dat veel burgers de stedenbanden met nog meer leven vullen. “Uitwisseling tussen mensen in Europa is het meest waardevolle wat we op dit gebied kunnen doen.