Nieuws

“Vrije tijd gebruikt voor samenzijn”

Einstimmig erfolgten die Wahlen zum Vorstand. Besonders begrüßte Reiner Wellmann Lisete Perreira und Alcida Goulart aus der Partnerstadt Leiria, die sich bei den Abstimmungen natürlich enthielten.

Jumelagevereniging kijkt terug op een bewogen jaar

Rheine. De jaarlijkse algemene vergadering van de jumelagevereniging begon dit weekend met een levendig muzikaal programma in het Portugese recreatiecentrum. Een video toonde een van de dansen die de Portugese en Duitse leerlingen tijdens de uitwisseling in oktober hadden ingestudeerd en samen uitvoerden op de slotavond in de aula van de Escola Secundaria Alfonso Lopes Vieira. Voorzitter Reiner Wellmann zei dat de deelname van bijna 50 leden een goed teken was van de belangstelling voor de activiteiten van de vereniging. Van Leiria verwelkomde hij de leraren Lisete Perreira en Alcinda Goulart, die net met drie nieuwe stagiaires in Rheine waren aangekomen. Ook verwelkomde hij loco-burgemeester Karl-Heinz Brauer, die de vele activiteiten van de stedenband voor de stad Rheine prees: “Hiervoor zijn enthousiastelingen nodig die zich inzetten en hun vrije tijd aan deze samenwerking wijden. Het vergt veel werk en is niet vanzelfsprekend, maar het is de moeite waard, dat is onze vaste overtuiging”, aldus Btauer.

De loco-burgemeester, Karl-Heinz Brauer, sprak zijn waardering uit voor het werk van de stedenband en overhandigde Reiner Wellmann namens de stad een klein “plat cadeautje”. Links werden Ingrid Brauer (penningmeester) en Heike Born (secretaris) in hun ambt bevestigd.

Voorzitter Reiner Wellmann besprak in zijn verslag het jaar 2022. Na de beperkingen van de voorgaande jaren werd het gekenmerkt door veel vergaderingen en activiteiten. Wellmann noemde de fietstocht van een week in juni 2022 onder leiding van Engelbert Nagelschmidt naar Bernburg. Daar werd de groep door burgemeester Silvia Ristow ontvangen op het Rozenfestival. Het bezoek op twee wielen heeft de Bernburger aangemoedigd om dit jaar ook met een fietsgroep naar Rheine te komen. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Vorig jaar vond ook weer een jongerenuitwisseling plaats met Leiria. Begin oktober bezochten 18 jonge studenten Leiria, gevolgd door een tegenbezoek in december. Momenteel lopen zes jongeren uit de zusterstad stage bij bedrijven in Rheine en omgeving. Wellmann bedankte alle organisaties die de stagiairs de kans hebben geboden om kennis te maken met het dagelijkse arbeidsleven in Duitsland. Hij bedankte ook de gastheren die de Portugezen tien weken lang in huis hebben genomen.

Een delegatie van Rheine nam deel aan de 700e verjaardag van de zusterstad Trakai. En een burgertrip van de jumelagevereniging in het najaar bracht hen ook naar de middeleeuwse Litouwse hoofdstad. Onder het motto “Vrienden helpen vrienden” had de stedenbandvereniging een oproep gedaan voor donaties om de mensen in Oekraïne te helpen. De bedoeling was geldelijke donaties te verstrekken aan de zusterstad Trakai, die stedenbanden onderhoudt met twee steden in Oekraïne. Deze steun werd voornamelijk gebruikt om medicijnen en hulpmiddelen te kopen, die naar een militair ziekenhuis in Ivano-Frankivsk werden gebracht. Daar werden gewonde Oekraïense soldaten behandeld, eveneens met steun van Rheine. Verder werden generatoren aangeschaft, die nu nog steeds in gebruik zijn in de omgeving van Zaporizhia. Dankzij de connecties van de atleten van de voetbalclub Metalist Kharkiv met hun thuisland werd kleinschalige hulp mogelijk gemaakt.

Sinds het begin van de gewapende invasie van Oekraïne door Rusland is ongeveer 60.000 euro gebruikt voor humanitaire doeleinden. Reiner Wellmann bedankte in het bijzonder de penningmeester, Ingrid Brauer, die dit aanzienlijke extra werk met aplomb heeft aangepakt. En natuurlijk aan de vele donateurs die de vereniging bij deze taak hebben ondersteund.

Er waren intensieve contacten met de Nederlandse zusterstad Borne. Ze stonden ook in het teken van de voorbereidingen voor het 40-jarig bestaan van de stedenband, dat dit jaar gevierd zal worden. Ter voorbereiding is er komende maandag een werkvergadering met het jumelagecomité Borne. Maar sommige data staan al vast. Zo komt er een nieuwe route voor het fietspad dat de twee steden al jaren met elkaar verbindt. Engelbert Nagelschmidt heeft een route voorgesteld die unaniem is goedgekeurd en die in de toekomst ook in gedrukte vorm zal worden gepresenteerd. Een grotere groep fietsers van Borne wordt verwacht bij de inhuldiging tijdens het barbecuefeest op 18 mei in het stadspark. De Rheinens huldigen de tocht officieel in met een rit naar het grote evenement “Melbuul’ndagen” op 26 of 27 augustus. Op de zondag van het straatfeest (10 september) wordt het “Borne maakt muziek” op het Borneplein. Acht koren en bands uit de zusterstad hebben hun deelname aan dit evenement bevestigd en zullen het scala van muzikale activiteiten in de zusterstad laten zien.

Bovendien zullen de contacten tussen verenigingen en groepen uit beide steden in het jubileumjaar opnieuw worden geïntensiveerd. De uitwisseling van basisscholen wordt opnieuw voorbereid, evenals een uitwisseling van muziekscholen. En ook sportverenigingen hebben belangstelling getoond voor het aangaan van uitwisselingen.

Een succesvol model is de gezamenlijke partnerschapswebsite www.friendsineurope.com, die al een goed jaar online is. In die tijd heeft de jumelage-website al meer dan 10.000 bezoekers gehad. Voorzitter Reiner Wellmann bedankte Gerd Cosse, die de site bijna dagelijks bijwerkt met lokaal nieuws, voor dit grote succes. De site kan nog worden uitgebreid met informatie rechtstreeks van de zustersteden. “Maar daar werken we aan”, beloofde Wellmann.

Uit het kasverslag, dat Ingrid Brauer voor de tiende keer presenteerde, bleek wat een gezonde financiële basis de vereniging heeft. De accountants, Udo Bonk en Engelbert Nagelschmidt, verklaarden dat het beheer van de penningmeester absoluut gezond was. Het aantal leden bleef ongewijzigd op 261. In een minuut stilte herdacht de vergadering de overleden leden Irmgard Büchter, Bernhard Büchter, Bernhard Rolfes en Tomas Brito.

De verkiezingen waren bijna een formaliteit: vice-voorzitter Irja Erben, assessoren Hannah Brauer en Johann Stoffers, en secretaris Heike Born werden unaniem herkozen. De nieuwe commissaris was Heinz Thüring, die Udo Bonk verving, die volgens rooster aftrad.

De vergadering werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een uitwisseling van ideeën onder het genot van Portugese lekkernijen uit de keuken van het Vrije Centrum.