Nieuws

“De tijd dringt”

50 Teilnehmer aus Rheine und Borne – Wissenschaftler, Unternehmer, Kommunalpolitiker und Verwaltungsexperten – informierten sich aus erster Hand über die vor Ort geplanten Maßnahmen und diskutierten auch die unterschiedliche Herangehensweise dies- und jenseits der Grenze.

Gezamenlijke klimaatconferentie Rheine/Borne op het hoofdkantoor van DEOS AG in Rheine

Rheine/Borne. – We kunnen het ons niet veroorloven “zo door te gaan” – alle sprekers op de gezamenlijke klimaatconferentie Rheine/Borne op donderdag in het hoofdkantoor van DEOS AG waren het daarover eens. Onderwerp was de gemeentelijke aanpak van de door de grote politiek gestelde doelen – allereerst het inperken van de temperatuurstijging, in 2015 afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. 50 deelnemers van Rheine en Borne – wetenschappers, ondernemers, lokale politici en bestuursdeskundigen – leerden uit de eerste hand over de ter plaatse geplande maatregelen en bespraken ook de verschillende benaderingen aan deze en de andere kant van de grens.

“We realiseerden ons dat de uitvoering tegen 2030 niet hier ter plaatse kan worden gerealiseerd,” zei Rheines technisch raadslid Milena Schauer. Zelfs de volgende doelstelling om 1,75 graden opwarming te vermijden zou enorme inspanningen vergen, zei ze. De stad werkt momenteel samen met DEOS AG aan een intelligent energiebeheer voor alle gemeentelijke eigendommen. Aangesloten zijn 28 scholen, 26 sporthallen, vier brandweerkazernes en elf andere gebouwen.

De vraag naar oplossingen neemt voortdurend toe, aldus Bernhard Pieper, verantwoordelijk voor marketing bij DEOS. De tijd dringt, want in 2025 zal gebouwautomatisering wettelijk verplicht zijn. Burgemeester Peter Lüttmann prees het doel van de klimaatconferenties van de stadspartners, die het mogelijk maken verder te kijken dan het einde van de neus lang is. Hij beschreef DEOS AG als een soort wereldkampioen efficiëntie: “Het is goed dat we hier ter plaatse zo’n speler hebben!”

(Gedetailleerd verslag volgt)