Nieuws

De Raad besluit de nacht- en verkeerslichtsluitingen te verlengen

Rheine. Op dinsdag deze week besloot de raad met grote meerderheid de sluiting van de lantaarns met een uur te verlengen. Het besluit is bedoeld om het energietekort met succes aan te pakken en kan dat ook. Concreet werd besloten de uitschakeling van de vorige nacht (van 01.00 tot 03.30 uur) met één uur te verlengen (van 01.00 tot 04.30 uur).

Dit betekent dat momenteel de volgende verordeningen van toepassing zijn: In de nachten van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en in de nachten voor de feestdagen en in de periode van donderdag voor Roze Maandag tot Aswoensdag is er geen beperking van de straatverlichting. In de andere nachten wordt de straatverlichting helemaal uitgeschakeld (behalve voor voetgangersoversteekplaatsen) tussen 01.00 en 4.30 uur. Na overleg met de politie zijn er in het verleden geen onregelmatigheden geweest met de thans geldende nachtafsluiting. Een verlenging van de nachtafsluiting met 1 uur tot 4.30 uur wordt ook als kritiekloos beschouwd vanuit het standpunt van de politie. Een eventuele vervroeging van de uitschakeling naar bijvoorbeeld 00:00 uur wordt anders beoordeeld. Gedurende deze tijd zijn er nog veel mensen (voetgangers, fietsers en autoverkeer) in beweging in het stadsgebied. Ook andere alternatieven, bijvoorbeeld het uitschakelen van elk tweede licht, werden onderzocht. Zij werden afgewezen vanwege de grote technische inspanning en de hoge kosten die ermee gemoeid waren.

De motie die oorspronkelijk op 22 september 2022 door de fracties van de CDU en de FDP is ingediend, is in de vergadering van de commissie Hoofdzaken en Financiën van 22 november 2022 wegens bestaande verantwoordelijkheden doorverwezen naar de commissie Bouwen en Mobiliteit. Op zijn vroegst op 2 februari 2023 zou overleg en dus ook uitvoering mogelijk zijn geweest. Op verzoek van de fractie Bündnis90/Die Grünen heeft de Raad daarom in zijn vergadering van dinsdag het besluit tot zich genomen en besloten tot onmiddellijke uitvoering. Gezien de huidige gespannen situatie met betrekking tot de voorziening en de onvoorspelbare ontwikkeling van de energievoorziening werd het verstandig geacht het besluit zo spoedig mogelijk te nemen.

De nieuwe regeling levert een aanzienlijke extra besparing op: 119.000 kWh elektriciteit, 135 ton CO2 en 66.000 euro. Er zijn ook positieve effecten voor de bescherming van soorten; zo kunnen nachtdieren in het donker ongestoord in hun habitat actief zijn. Illustratie WordPress blog