Nieuws

Sociaal verslag Rheine online

Präsentieren die frisch eingetroffene Druckausgabe des Sozialberichtes Rheine 2022, mit der nun weitergearbeitet werden soll, v. r.: Sozialdezernent Raimund Gausmann, Fachbereichsleiterin Schulen, Soziales, Migration und Integration Wiebke Gehrke, Sozialplanerin Lena Ellenberger und Leiter der Stabstelle im Sozialdezernat Stefan Jüttner-von der Gathen.

Rheine. Het sociaal verslag Rheine 2022 staat online. Vanaf nu kunnen geïnteresseerde burgers het bijna 150 bladzijden tellende document met veel beschrijvende grafieken, teksten en interviews bekijken op de website www.Rheine.de/sozialbericht. Het sociale verslag Rheine voor het jaar 2022 richt zich op huisvesting en is het eerste in zijn soort. Het beschrijft de bevolkingsontwikkeling sinds 2012 voor alle 24 districten van Rheine. Socio-demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht, armoede en werkloosheid worden voor elk district gepresenteerd.

Raimund Gausmann, hoofd van de afdeling sociale zaken, beschrijft hoe het verslag tot stand is gekomen: “Het sociale verslag Rheine 2022 is een direct resultaat van een geïntegreerde, strategische sociale planning. Het verschaft belangrijke inzichten in de sociale situatie op Rheine en helpt ons om armoedesituaties en acute behoeften aan maatregelen vast te stellen en maatregelen te plannen en te herzien.” De focus van dit jaar op huisvesting maakt duidelijk hoe dringend betaalbare woningen nodig zijn in Rheine. In de interviews met deskundigen wordt bijvoorbeeld gemeld dat mensen werk hebben gevonden op Rheine, maar vervolgens geen betaalbare huisvesting. Hetzelfde geldt voor jonge adolescenten en vluchtelingen die zelfstandig zouden kunnen wonen maar dat niet kunnen vanwege de krappe woningmarkt. “Vanwege de moeilijke situatie op de woningmarkt werken we ook preventief,” meldt Wiebke Gehrke, hoofd van de afdeling Scholen, Sociale Zaken, Migratie en Integratie.” “De in maart 2022 opgerichte Fachstelle Wohnraumsicherung helpt zowel huurders als verhuurders wanneer de huurachterstand is opgelopen of een uitzettingsactie dreigt. Kerncijfers van het werk van de eenheid Huisvestingszekerheid zullen in de toekomst worden opgenomen in de sociale rapportage.”

Stefan Jüttner-von der Gathen, hoofd van de personeelsafdeling van de sociale afdeling, is verheugd dat het eerste verslag, met zijn lange voorgeschiedenis (zie overzicht), van alle kanten grote steun heeft gekregen: “Als we erin slagen de door het sociale verslag aan het licht gebrachte grieven te bestrijden, zorgen we voor betere participatiemogelijkheden en gelijkere levensomstandigheden in Rheine. Dat moet altijd het doel zijn.”

Dit was ook de mening van de leden van het Sociaal Comité. Hier had begin oktober de eerste lezing van het sociaal verslag Rheine 2022 plaatsgevonden. De leden prezen de uitgebreide informatie en de uiteenlopende perspectieven die het team van de administratie rond sociaal planner Lena Ellenberger had samengesteld. “De gesprekken met deskundigen over het leven in Rheine voor specifieke sociale groepen vormen een bijzonder onderdeel van dit verslag. Als je het leest, krijg je een gevoel voor verschillende leefsituaties en behoeften van gezinnen, senioren, daklozen, mensen met een handicap en mensen zonder Duitse taalkennis, waaraan wij met onze welzijnsplanning tegemoet moeten komen”, aldus Ellenberger. Dit sociaal verslag zal worden gevolgd door het sociaal verslag Rheine 2023 met een andere thematische focus. Het doel van sociale rapportage als een zich ontwikkelend en veranderend systeem moet zijn om op lange termijn te komen tot een regelmatige rapportage over de sociale situatie in Rheine.

Van gegevens naar actie

Sociale planning gaat nu over het strategisch verbinden van verschillende planningsgebieden en het actief bevorderen van een geïntegreerde aanpak met alle belanghebbenden, zoals het sociaal comité, adviesraden, vrijwilligersorganisaties en gespecialiseerde planners van de stad Rheine. Onder het motto “van gegevens naar actie” wordt momenteel een interdisciplinaire werkgroep opgericht die de meest dringende actiebehoeften voor Rheine zal afleiden en deze snel ter bespreking en besluitvorming aan de politici zal voorleggen. Deze werkgroep zal ook een netwerk vormen met de actoren uit de respectieve wijken om de reeds bestaande middelen te versterken en nieuwe maatregelen op zinvolle wijze in het bestaande aanbod te integreren.

Beoordeling

  • In december 2018 wordt een kleinschalige sociale rapportage voor Rheine in de gemeenteraad geïnitieerd door een motie van de fractie DIE LINKE.
  • In september 2019 mandateert het sociaal comité unaniem de ontwikkeling van een concept voor geïntegreerde sociale planning en jaarlijkse sociale rapportage.
  • In juni 2020 volgt een presentatie over sociale ongelijkheid in het Sociaal Comité.
  • In september 2020 wordt de kleinschalige indeling van de 24 stadsdelen in Rheine voorgelegd aan het sociaal comité.
  • In februari 2021 begint sociaal wetenschapper Lena Ellenberger als nieuwe sociale planner bij de stad Rheine.
  • In september 2021 nemen het sociaal comité, adviesraden, onafhankelijke welzijnsorganisaties en deskundige planners uit de stad Rheine actief deel aan een informatiebijeenkomst. De inhoud was de sociale rapportage van de staat van NRW, de strategische geïntegreerde sociale planning en het sociale rapport Rheine 2022 met een focus op huisvesting. Hier werd het doel geformuleerd om betaalbare woningen te creëren die voldoen aan de behoeften van verschillende bevolkingsgroepen.
  • De werkgroep van het sociaal comité over het sociaal verslag heeft verscheidene malen vergaderd.
  • In november 2022 zal het Sociaal Verslag Rheine 2022 unaniem worden goedgekeurd door het Sociaal Comité.

Foto: Presentatie van de vers aangekomen gedrukte versie van het sociaal verslag Rheine 2022, dat nu voor verdere werkzaamheden zal worden gebruikt, van rechts: hoofd Sociale Zaken Raimund Gausmann, hoofd van de afdeling Scholen, Sociale Zaken, Migratie en Integratie Wiebke Gehrke, sociaal planner Lena Ellenberger en hoofd van het stafbureau van de afdeling Sociale Zaken Stefan Jüttner-von der Gathen.