Nieuws

BIJNA EEN GESCHENK! – KERSTMIS IN DE DIERENTUIN

In de NaturZoo Rheine vindt de komende kerstdagen een speciale toegangsprijsactie plaats. “Op kerstavond en de twee kerstdagen krijgen alle kinderen gratis toegang en betalen volwassenen alleen de kindertoegangsprijs van 5,50 euro. Zo kan een gezin van vier personen zich een bezoek aan de dierentuin veroorloven voor in totaal 11,00 euro.

De volledige opbrengst van de drie dagen wordt dan “geschonken” aan projecten voor het behoud van soorten.

In een vrijwillige verbintenis bevorderen dierentuinen maatregelen om dieren in afnemende natuurlijke habitats te beschermen. Continue steun aan projecten voor het behoud van soorten is essentieel, en de NaturZoo zal dergelijke projecten voor tijgers op Sumatra en voor de door de particuliere dierenhandel sterk bedreigde plumplori’s in Zuidoost-Azië ook in deze economisch zware tijden naar beste vermogen blijven steunen. De berberapen in Marokko verdienen bijzondere aandacht: onder invloed van de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende lange perioden van droogte werden afgelopen zomer hele kolonies van de maden bijna volledig vernietigd door uitgebreide bosbranden. Resterende populaties van deze reeds sterk bedreigde makakensoort worden nu gevoed, aangezien de door het vuur aangetaste bossen hun nog niet opnieuw voldoende voedsel bieden.

Ook in Madagaskar hadden de door de klimaatverandering versterkte weersomstandigheden tot tegenslagen geleid bij projecten voor de instandhouding van soorten: Verschillende bijzonder sterke tropische cyclonen hebben nederzettingen en infrastructuur in de beschermde gebieden voor de sterk bedreigde bamboemaki’s verwoest. Directe hulp aan de mensen daar is de basis voor verdere bescherming van de halfapen.

Meer gedetailleerde informatie over de gefinancierde projecten ter bescherming van soorten is te vinden op de NaturZoo-website.

De NaturZoo wil dus dubbel goed doen met haar kerstactie en is blij als veel dierentuinbezoekers er gebruik van maken.

De NaturZoo is geopend van 9.00 tot 13.00 uur op kerstavond en van 9.00 tot 17.00 uur op eerste en tweede kerstdag.