Nieuws

Partnerschap met een stad in Oekraïne?

De volgende verklaring over de discussie over een partnerschap met een stad in Oekraïne is nu naar de burgemeester en de fracties in de gemeenteraad van Rheine gestuurd:

Geachte burgemeester,Dames en heren, voorzitters vandefracties,Het bestuur van de Vereniging ter bevordering van stedenbanden van de stad Rheine heeft in zijn vergadering van 15 november 2022 de publiekelijk geuite wens voor een Duits-Oekraïense stedenbandbesproken.

Het besluit over een verdere stedenband valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Daarbij dient u rekening te houden met de randvoorwaarden en mogelijkheden die de bestaande jumelages van steden bieden, alsmede met de ervaring die wij gedurende vele jaren hebben opgedaan. Wij hebben deze samengevat in de volgende gezamenlijk ondersteunde verklaring:

  1. De ontmoetingen van mensen in het kader van de Europese stedenbanden moeten worden toegejuicht omdat zij het op een bijzondere manier mogelijk maken internationale ervaring op te doen, vriendschappen te sluiten en de samenhang in Europa te bevorderen. Bij stedenbanden is de nadruk altijd gelegd op het samenbrengen van mensen. Als gevolg van de Russische aanvalsoorlog kan een Duits-Oekraïense stedenband, die nu ook publiekelijk wordt geëist, momenteel geen ontmoeting mogelijk maken en evenmin Oekraïne de dringend noodzakelijke steun voor de komende winter bieden.
  2. Zelfs zonder een officiële jumelage zijn er nu beproefde manieren om dringend noodzakelijke hulp te bieden via jumelage en burgerschap.
  3. Een Duits-Oekraïense stedenband kan zijn waarde pas op langere termijn ontwikkelen. Zo zou het begeleiden van de Oekraïners op hun “weg naar Europa” een zinvolle doelstelling kunnen zijn, zoals wij in de jaren negentig met Europese steun hebben geoefend in het gemeentelijke netwerk Bernburg, Borne, Rheine en Trakai. Dezusterstad Leiria sloot zich in de jaren 2000 aan bij het netwerkdoor gezamenlijke inspanningenom het klimaat te beschermen. Veel mensen uit de zustersteden waren erbij betrokken.

  1. Ook al roept de bondspresident de gemeenten momenteel op om stedenbanden aan te gaan met Oekraïense partners, een louter “nationaal initiatief” lijkt ons niet meer opportuun. Telkens weer hebben wij het gevoel dat ongecoördineerde Duitse activiteiten leiden tot irritatie, zo niet afwijzing, bij de Europese partners. Bedenk daarom bij uw beslissing ook welke gevoelens en reacties dit bij onze partners in Bernburg, Borne, Leiria en Trakai zou kunnen oproepen. Vooral omdat Trakai zelf al een stedenband heeft met de stad Ivano Frankiwsk waar de initiatiefnemers voorstander van zijn.

  1. Niet alleen het NRW Town Twinning Network, maar ook relevante organisaties zien het aantal bilaterale stedenbanden al jaren teruglopen. Het aantal multilaterale stedenbanden en projectpartnerschappen neemt daarentegen toe. Stedelijke netwerken met een thematische of regionale aanpak zijn ook in opkomst. Het gemeentelijke netwerk Rheine, Bernburg, Borne, Leiria en Trakai behoorde in de jaren negentig tot de eerste in Europa, was innovatief, werd destijds in de projecten voor Trakai gepromoot en sluit ook nu nog volledig aan bij de ontwikkelingstrend. Voorbeelden hiervan zijn de gezamenlijke klimaatbeschermingsprojecten in de afgelopen jaren, de jongerenontmoetingen of de huidige digitale samenwerking in het project “friendsineurope”.

  1. De door de stedenband onder het motto “Vrienden helpen Vrienden” ingeslagen weg, waarbij wij tot nu toe via de zusterstad Trakai voor 46.000 euro aan donaties als hulp aan Oekraïne hebben verstrekt, is tegen de achtergrond van de genoemde argumenten een eigentijdse en vernieuwende weg. Ook hebben wij samen met de stad de opvang van Oekraïense vluchtelingen door de zusterstad Leiria ondersteund.

  1. In plaats van een extra bilaterale stedenband zou de gemeenteraad van de stad Rheine daarom het bestaande gemeentelijke netwerk Rheine, Bernburg, Borne, Leiria en Trakai moeten versterken en motiveren om een Oekraïense zusterstad Trakais in het netwerk op te nemen en deze op zijn weg naar Europa te begeleiden. Hiervoor is geen stedenbandovereenkomst tussen Rheine en de Oekraïense stad nodig, maar het zou een mogelijkheid op middellange of lange termijn kunnen zijn indien aan Oekraïense zijde een burgerlijke verbintenis kan worden ontwikkeld.
  2. Voorbereidende gesprekken hierover met de partners in Bernburg, Borne, Leiria en Trakai zijn echter noodzakelijk en kunnen leiden tot een verrijkende taak voor het reeds succesvolle netwerkwerk.
  3. Wij zijn het uitdrukkelijk eens met de openbare verklaring van de burgemeester: een louter “symbolisch” besluit van de raad over een nieuwe stedenband is niet voldoende. Wie zo’n gemeentelijke Europese samenwerking wil, moet daarvoor ook de organisatorische en financiële middelen ter beschikking stellen.Wij hopen op uw begrip en dat met onze argumenten rekening zal worden gehouden bij uw besluitvorming over een verdere stedenband met de stad.Vriendelijke groeten!
  4. Reiner WellmannVoorzitter