Nieuws

De stuw zal niet gesleept worden!

Enkele jaren geleden ging het gerucht dat de stuw in Rheine volgens de nieuwe Europese waterrichtlijn met de grond gelijk gemaakt zou worden. De achtergrond hiervan was dat vissen en andere dieren die langs de Ems leefden de mogelijkheid moesten krijgen om de Ems op te gaan.

Tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag in het gemeentehuis werd echter duidelijk dat de stuw toch niet zou worden verwijderd. Het gevolg van deze variant zou zijn dat het waterpeil in het stadscentrum met twee meter daalt, en dat ook de bovenloop van de Eems vanaf Rheine daalt, zodat ook het grondwater zakt. De zijrivieren van de Ems en de Ems-weiden zouden ook opdrogen.

Volgens de laatste plannen verandert er niets ten zuiden van de stuw. De volledige hoogte van de stuw blijft behouden, maar achter de stuw zal het water niet langer in de kalkstenen depressie vallen en een kleine waterval vormen. Via een soort hellingbaan met keien stroomt het water over ongeveer 200 meter naar het huidige niveau in het Bentlage-gebied.

Het water blijft stromen in het Salinenkanaal, de sluis blijft in bedrijf. Dus het enige dat verandert is het uitzicht onder de stuw. Naar mijn mening kan dit zeker een verrijking zijn, vooral omdat hier ook badfaciliteiten kunnen zijn.

De documentatie is hier te vinden:

https://www.Rheine.de/media/www.Rheine.de/org/med_733/10780_15.11.22_emswehr_Rheine_pp.pdf.