Nieuws

Metropoli archief herplaatst na data crash

Foto (Stadt Rheine), v.l.: Jan Niehuesbernd, Heinz Schulte, Dr. Peter Lüttmann, Maik Angerhausen

Rheine. Ongeveer 2,5 jaar na de data crash in de archieven van zijn Metropoli bioscoop kijkt eigenaar en exploitant Heinz Schulte met vertrouwen naar de toekomst. Zoals gemeld, was er in juni 2020 een onverwachte computercrash met talrijke gegevensverliezen tot gevolg. Het betrof inhoudsopgaven en talrijke records/documentaties en trefwoordmappen voor bijna 30.000 foto’s met een totaal gegevensvolume van bijna 30 TB. Deze omvatten historische filmdocumenten met interviews met hedendaagse getuigen over de stad Rheine vanaf 1917 en 400 films met 12.0000 minuten film over de ontwikkeling van onze stad. Grote delen van de DeepL beschrijvingen en inventarissen gingen toen verloren, ondanks regelmatige back-ups.

Helaas konden de gegevens zelfs met de steun van een gespecialiseerd bedrijf niet worden hersteld. Vanaf dat moment begon Heinz Schulte met de wederopbouw, wat een sisyfusarbeid was. Inmiddels is hij er met de hulp van zijn vrouw Karin en Jan Niehuesbernd, oud-leerling van de Euregioraadsschool, oud-stagiaire en sindsdien belangrijke ondersteuner, in geslaagd het historische filmarchief over de stadsgeschiedenis Rheines weer op te bouwen.Hij kreeg ook steun van het Stadsarchief, dat hem van geschikte opslagmedia voorzag en aanbood de op deze media gespiegelde gegevens in het magazijn van het Stadsarchief op te slaan en zo te beveiligen.

Half november presenteerden Heinz Schulte en Jan Niehuesbernd het filmarchief trots aan burgemeester Peter Lüttmann, die het beschermheerschap van het project “Hedendaagse Getuigen” had overgenomen, en archivaris Maik Angerhausen.

“Ik ben erg blij dat Heinz Schulte er niet alleen in geslaagd is een groot deel van zijn archief opnieuw op te bouwen, maar vooral dat hij zijn levenswerk aan ons ter beschikking stelt. Zo bewaren we belangrijke en waardevolle documenten uit de hedendaagse geschiedenis”, aldus burgemeester Lüttmann.Het was ook belangrijk voor Heinz Schulte om zijn dank uit te spreken aan het bestuur en alle supporters: “Sinds de oprichting van de Metropoli in 2001 en de Werkgroep Historische Filmdocumenten in 2009 hebben vele vrijwillige ondersteuners meegewerkt in en aan projecten. En de stad Rheine heeftmij en ons werkvanaf het begingesteund. Met de dubbele gegevens die nu beschikbaar zijn, moet een vergelijkbaar verlies van gegevens in de toekomst worden uitgesloten,” vervolgt Heinz Schulte.