Nieuws

Donaties in plaats van geschenken voor een diamanten huwelijksverjaardag

Das Ehepaar Gerda und Josef Reeker spendeten anlässlich der Diamanten Hochzeit an das ökumenisch ambulante Hospiz vertreten durch Petra Winter.

Echtpaar Gerda en Josef Reeker schenken aan oecumenisch ambulant hospice

Rheine. 60jaar geleden gaven Gerda en Josef Reeker elkaar het jawoord, en sindsdien hebben ze lief en leed gedeeld. In oktober werd deze bijzondere gebeurtenis gevierd met familie en vrienden. Het echtpaar vroeg hun gasten om donaties in plaats van cadeaus. De opbrengst, een trots bedrag van ruim 2.000 euro, verraste hen positief en gaat naar het oecumenische ambulante hospice Rheine.

Petra Winter, de coördinator van de hospice-dienst, bedankte het echtpaar hartelijk voor hun vrijgevigheid. Op verzoek van het echtpaar zullen de donaties worden gebruikt om de vrijwilligers te kwalificeren in zorg rond het levenseinde en rouwverwerking. Het is een grote zorg van het hospice om de vrijwilligers zorgvuldig voor te bereiden op hun dienst, zodat zij de ernstig zieken en hun naasten liefdevol kunnen verzorgen. Het oecumenische ambulante hospice van de Vereniging Caritas Rheine begeleidt al meer dan 28 jaar mensen in hun laatste levensjaren thuis of in een instelling. Er zijn ook verschillende diensten voor mensen die rouwen.