Nieuws

Bergen grofvuil en meters afval – een langdurige overlast is verdwenen

Rheine. Een langdurige overlast, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de regelgevende instantie van de stad Rheine is nu eindelijk uit de weg geruimd.

Sinds enkele jaren nemen de klachten toe rond het flatgebouw aan de Heriburgstraße 9. Telkens weer waren er vragen over enorme afvalbergen verspreid over het hele terrein, die niet alleen voor de buren pure overlast waren. De parkeerplaats daar was ook niet meer bruikbaar voor het parkeren van auto’s. Banken, kapotte meubels, oude kleren, defecte huishoudelijke apparaten en vele andere dingen lagen metershoog opgestapeld.

En steeds weer waren het de collega’s van de openbare orde die na oproepen in actie moesten komen om ter plaatse een beeld te krijgen van deze gang van zaken. Wat weinig inwoners konden weten: De wetshandhavers mochten niet onmiddellijk optreden, omdat alle stapels grofvuil zich op privéterrein bevonden en niet op openbaar terrein. Voorlopig hadden zij dus geen andere keuze dan de eigenaars schriftelijk te informeren over hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot de opheffing van het probleem. “En ondertussen hielden de telefoontjes en vragen van boze burgers – begrijpelijk – niet op”, herinneren de verantwoordelijke medewerkers van de dienst openbare orde zich de vele maanden werk. Dossiers met ontelbare verzoeken, eindeloze correspondentie en vele aantekeningen over de inspecties ter plaatse getuigen van dit lange werkproces.

Maar op een gegeven moment kwam er ook een einde aan het geduld van de gemeentelijke collega’s. Er was sprake van ratten en ongedierte en zelfs kinderen die op het grofvuil speelden. Nu dreigde er gevaar en konden de openbare orde-autoriteiten streng optreden. En de omstandigheden in het huis zelf werden niet alleen door de buurtbewoners bekritiseerd. Samen met de gemeentelijke bouwinspectie en het bureau jeugdzorg van de stad Rheine werden de 16 flats vorig jaar geïnspecteerd. Wat het personeel vond was moeilijk te beschrijven. Ernstige schimmelvorming door vocht als gevolg van een defecte verwarmingsinstallatie, kapotte dakramen en een lekkend dak waren slechts enkele van de punten die werden genoteerd. De kelderruimte stond gedeeltelijk onder water, gangen en trappen waren ook bedekt met afval. Pleister viel op sommige plaatsen van plafonds en muren. Reden genoeg om alle resterende huurders te informeren over deze onaanvaardbare woonomstandigheden en hen onmiddellijk op de hoogte te stellen van de voorgenomen “ontruiming” van het gebouw. In totaal 4 van de 6 resterende huurders werden eind vorig jaar ondergebracht in gemeentelijke huisvesting, omdat zij zelf geen andere huisvestingsmogelijkheden hadden.

De vereniging van eigenaren van de Heriburgstraße 9 kwam ook in actie en sloot alle huisopeningen om te voorkomen dat buitenstaanders binnenkwamen. Ook werd een bedrijf ingehuurd om het grofvuil op te halen en centraal bijeen te brengen voor de noodzakelijke inzameling. In juni 2022 werd vervolgens op drie data in totaal 36 kubieke meter grofvuil opgehaald door de Technische Dienst. In oktober 2022 werd nog eens 11 ton grofvuil opgehaald in het kader van een vervangende inzameling, omdat de eigenaren zelf geen actie ondernamen ondanks herhaalde schriftelijke verzoeken van de openbare orde. De kosten van deze maatregel werden hen dan uiteraard aangerekend.

“Ondanks jaren van noeste arbeid zijn we nu zeer tevreden met het resultaat”, aldus het team van de openbare orde. Sinds de laatste grote schoonmaak door het TBR kan het gebied van de stortplaatsen voor grofvuil nu weer als parkeerplaats worden gebruikt, zoals de bedoeling was.