Nieuws

“Het vredeswerk intensiveren”

Woorden van waarschuwing aan het begin van het symposium van Riga in Rheine

Bij de opening van het symposium in Riga verwees burgemeester Dr. Peter Lüttmann onder meer naar de Europese werkzaamheden van de Town Twinning Association. De vice-voorzitter van de Duitse Oorlogsgravencommissie, Wolfgang Wieland, sprak niet alleen over de oorlog in Oekraïne, maar ook over de nieuwe rechts-populistische regering in Italië. Als antwoord op de vragen van het heden eiste hij dat het vredeswerk zou worden geïntensiveerd.