Nieuws

Nieuwe stedenband?

Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann (stehend hier zusammen mit dem Vorsitzenden des Städtepartnerschaftsvereins, Reiner Wellmann, nimmt Stellung zu einer weiteren Städtpartnerschaft.

Tijdens zijn bezoek aan Kiev heeft bondspresident Frank-Walter Steinmeier voorgesteld partnerschappen tussen Duitse en Oekraïense steden aan te gaan. Burgemeester Dr. Peter Lüttmann becommentarieert dit als volgt:

“De oprichting van een nieuwe stedenband is een zaak van de Raad. Een daarop gerichte politieke motie zou tegelijkertijd de beschikbaarstelling van financiële en personele middelen moeten regelen. Als dit niet gebeurt, is het slechts een symbolische motie die niet de goedkeuring van het bestuur krijgt.

Overigens wil ik erop wijzen dat de stad Rheine al in meer dan gemiddelde mate betrokken is bij de opvang van de 1.170 vluchtelingen die momenteel uit Oekraïne aankomen. Deze verbintenis kost meerdere miljoenen euro’s en legt al een groot beslag op de personele middelen van de administratie.

En om het duidelijk te maken: Het is goed dat we hier solidariteit tonen. Maar er zijn grenzen aan ons engagement.

De bondspresident had er goed aan gedaan steun te bieden aan de gemeenten die een nieuwe stedenband in Oekraïne willen opzetten. Helaas is de oproep alleen al in lijn met het huidige beleid van de federale regering, die uitkeringen en hulppakketten voor burgers doorgeeft ten koste van de gemeenten. Als gevolg daarvan worden veel gemeenten – en ook Rheine – momenteel bedreigd met begrotingsbescherming.