Nieuws

Verdere 30 km/u zones in Mesum en Elte

Rheine. De gemeente implementeert een ander deel van het modulaire mobiliteitsconcept KOMM Rheine.

De naam is wat onhandig: “Kommunales modulares Mobilitätskonzept Rheine”. Maar de afkorting KOMM Rheine, met de toevoeging “er is iets mogelijk” is goed gekozen. Daarachter schuilt een geïntegreerde strategie voor het beheer van het mobiliteitsgedrag en het verkeer in de stad Rheine, die zowel op korte als op middellange tot lange termijn doeltreffend is. Een onderdeel van het door de commissie bouw en mobiliteit van de stad goedgekeurde concept Rheine betreft de uitbreiding van verdere zones met een snelheidsbeperking van 30 km/u. Voor de gebieden Mesum en Elte voert het bestuur nu de uitgewerkte plannen uit om de verkeersveiligheid de komende weken te verbeteren.

In Elte zal het verkeer in de straten “Auf der Horst”, “Zum Hermannsweg” en “Zum Hellschlag” worden afgeremd. Voor Mesum kan worden samengevat dat binnen de (hoofd)wegdriehoek: Mesumer Straße (K66), Dechant Römer Straße/Burgsteinfurter Damm (L 578) en Rheiner Straße (K66), waarvoor een maximumsnelheid van 50 km/u blijft gelden, een grote aaneengesloten zone van 30 km/u wordt gecreëerd, waarin alleen de regel “rechts voor links” geldt. De grootste verandering betreft de Hassenbrockweg, die door veel scholieren wordt gebruikt: deze weg wordt afgewaardeerd en zal niet langer een voorrangsweg zijn. Nieuwe markeringen, bewegwijzering en het gebruik van mobiele betonnen paaltjes, die op bijzonder gevoelige punten zullen worden geplaatst, ondersteunen de snelheidsremmende maatregelen. De uitvoering van de uitbreiding van de 30 km/u-zones voor Elte en Mesum is gepland voor het einde van het jaar.

Thomas Roling, hoofd van de dienst mobiliteit en verkeersplanning, noemt nogmaals de voordelen van het lagere snelheidsniveau: “De invoering van de extra 30 km/u-zones leidt tot een grotere verkeersveiligheid, omdat de gevolgen voor de gezondheid van ongevallen bij lagere snelheden worden beperkt. Er is minder geluidsoverlast voor de bewoners en ook minder vervuiling.”

Wetenschappelijke bevindingen tonen vele malen aan dat vooral de verkeersveiligheid wordt verbeterd door de snelheid te verlagen.

Bijvoorbeeld, vanaf een snelheid van 30 km/u tot 50 km/u neemt de kans op een dodelijk ongeval exponentieel toe. De hogere snelheden leiden tot aanzienlijk ernstiger letsel en tot gevolgschade voor de onbeschermde weggebruiker.

De maatregel zal met name de veiligheid op de routes naar school vergroten. Talrijke opmerkingen van ouders en de resultaten van de voetgangerscontrole van 2021 vormen de basis voor de veranderingen die nu zijn doorgevoerd. In haar verklaring wijst de overheid erop dat de remweg een beslissende rol speelt, vooral op schoolroutes of op wegen waar veel voetgangers oversteken: de remweg bij snelheid 50 is 27,7 m, ongeveer twee keer zo lang als bij snelheid 30 (13,3 m).

Fig. 1 Waarschijnlijkheidscurve voor dodelijk letsel

Last but not least is 30 km/u een bouwsteen voor de bescherming van het milieu. Het verlagen van de snelheid van motorvoertuigen is een essentiële bijdrage aan de bescherming van het klimaat, omdat het hulpbronnen en een enorme hoeveelheid brandstof bespaart, en dus ook geld voor automobilisten. De grootste bijdrage aan de bescherming van het milieu en de eigen gezondheid is echter om ten minste de korte afstanden te voet of met de fiets af te leggen.