Nieuws

Dreigende chaos door de nieuwe huursubsidiewet?

Stad voelt zich alleen gelaten door federale en staatsoverheden – Niet alleen personeelsproblemen

Rheine. Begin september 2022 heeft de stoplichtcoalitie een nieuw wetsvoorstel ingediend om de woonkostentoeslag voor overleg te verhogen.Het moet op 1 januari 2023 in werking treden. Het maakt deel uit van een verlichtingspakket en leidt tot een verbetering van de huursubsidie voor degenen die er momenteel recht op hebben.

Het bereik van de huursubsidie zal echter ook aanzienlijk worden vergroot door een verhoging van de inkomensgrenzen en andere factoren. Verwacht wordt dat

Er wordt een verdrievoudiging verwacht van degenen die recht hebben op huursubsidie. Voor NRW wordt een stijging van de huidige 150.000 tot 450.000 rechthebbenden verwacht.

Het feit dat de federale en deelstaatregeringen de woonsubsidie verhogen en dat meer mensen hiervan in de toekomst zullen profiteren, vindt ook burgemeester Dr. Peter Lüttmann van Rheinebelangrijk en juist: “De verhoging van de woonsubsidie en de uitbreiding van het aantal rechthebbenden is een belangrijke financiële steun voor veel mensen, ook in Rheine, om de aanzienlijk gestegen energiekosten te kunnen dragen”. Toch stelt de hervorming alle gemeenten voor aanzienlijke problemen. “Helaas merken we dat niemand in Berlijn nadenkt over de administratieve uitvoering. Dit zijn beloften die op kosten van derden en al te vaak op kosten van de gemeenten worden gedaan. Zo werkt het niet. De talrijke steunmaatregelen veroorzaken veel te veel bureaucratie”, vervolgt Lüttmann.

De problemen zijn complex: de wet op de huursubsidie zal naar verwachting pas in november in werking treden. Dit geeft de gemeenten zeer weinig tijd om zich aan te passen aan de talrijke veranderingen.Veel ernstiger is echter het feit dat – als het ontwerp in zijn huidige vorm wordt goedgekeurd – de beschikbare personeelscapaciteit bij lange na niet voldoende zal zijn om zelfs maar een begin te maken met de verwerking van de verwachte stroom aanvragen. Alleen al voor Rheine zouden 8 extra voltijdse functies nodig zijn,hoewel reeds van alle mogelijke digitale ondersteuningsmogelijkheden gebruikwordt gemaakt.

Met het huidige personeelstekort is het de vraag of er überhaupt voldoende sollicitanten voor de baan kunnen worden gevonden. En of dit op tijd kan gebeuren is nog maar de vraag vanwege selectieprocedures en eventuele opzegtermijnen.

De stad is al op zoek naar extra kantoorruimte omdat de nieuwe collega’s geen plaats meer kunnen vinden in het stadhuis.

Niet alleen Rheine voelt zich alleen gelaten als het om financiën gaat. Hoewel de helft van de huisvestingstoelage door de federale regering en de helft door de staat wordt gefinancierd, moeten de gemeenten de personeelskosten en de uitgaven voor kantoorruimte en meubilair zelf dragen. “We verwachten alleen al hierdoor een extra jaarlijkse last op de gemeentebegroting van ongeveer 700.000 euro”, legt stadspenningmeester Mathias Krümpel uit.

Aangezien de hervorming van de huursubsidie pas op 01 januari 2023 in werking zal treden, raadt de administratie de mensen ten stelligste aan om hun eerste aanvraag voor huursubsidie vanaf 01 januari 2023 nu nog niet in te dienen. De collega’s raden aan om ten vroegste vanaf de 51e week een aanvraag in te dienen. Kalenderweek (vanaf 19.12.2022). Voor alle aanvragen voor huursubsidie die uiterlijk op 31.01.2023 door het bureau voor huursubsidie van de stad Rheine zijn ontvangen, zal het onderzoek van de aanvraag voor huursubsidie met terugwerkende kracht beginnen vanaf 01.01.2023.

“Als u zich afvraagt of u al recht heeft op huursubsidie, kunt u de NRW huursubsidiecalculator op internet gebruiken. Na het invoeren van uw definitieve gegevens krijgt u direct informatie over een mogelijke aanvraag en kunt u vervolgens online huursubsidie aanvragen door uw persoonlijke gegevens in te vullen. Het bureau voor huursubsidie van de stad Rheine vraagt u dan schriftelijk om de nodige aanvraagdocumenten. Zorg ervoor dat u uw telefoonnummer en e-mailadres in uw aanvraag vermeldt,” adviseert het stadsbestuur.