Nieuws

“De financiering moet rekening houden met de huidige ontwikkelingen”

Zu einem Austausch zum Thema „Wohnen“ trafen sich NRW-Minister Karl-Josef Laumann (Mitte), die Landtagsabgeordnete Andrea Stullich, Dr. Christoph Stamm (Ministerium) und die Caritas-Vorstände Dieter Fühner (r.) und Ludger Schröer.

Minister Laumann voor een uitwisseling over huisvesting bij Caritas Rheine

Rheine. cpr. De bestuursleden van de Caritasvereniging Rheine, Dieter Fühner en Ludger Schröer hadden een ontmoeting met de NRW-minister Karl-Josef Laumann, CDU-parlementslid Andrea Stullich en dr. Christof Stamm van het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken voor een werkbespreking over huisvesting voor mensen met een handicap en mensen met een laag inkomen. De aanleiding was het ontwikkelen en creëren van woningen voor ouderen, gehandicapten en geesteszieken.

Als gevolg van aanzienlijke stijgingen van de bouwkosten, beperkingen op nieuwe KFW-financiering en afnemende financiering door Aktion Mensch en Stiftung Wohlfahrtspflege was Caritas Rheine niet langer in staat om onder meer het Antoniuskwartier-project uit te voeren. Het bestuur van Caritas greep dit aan om met de minister van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken te praten over alternatieve mogelijkheden om woonruimte te creëren. “Wij zien het nog steeds als onze taak om voor mensen met een handicap en mensen met een laag inkomen passende woningen te ontwikkelen die geherfinancierd kunnen worden”, benadrukte Fühner. “Gezien de huidige financiële en economische ontwikkelingen is dit echter alleen mogelijk als de financieringsmodaliteiten rekening houden met deze ontwikkelingen,” voegde Schröer eraan toe. Voor organisaties als Caritas Rheine betekent dit een hoog risico. Enerzijds omdat verdere stijgingen van bouwkosten en rente niet kunnen worden uitgesloten en financieringsverplichtingen vaak gekoppeld zijn aan vrije begrotingsmiddelen en aan lange en intensieve procedures. Tegen deze achtergrond heeft Caritas Rheine minister Laumann om zijn steun in deze zaak gevraagd. Caritas Rheine is momenteel in gesprek met de stad Rheine en de katholieke parochies in het dekenaat Rheine om een mogelijk geschikt pand te vinden. Bovendien worden de financieringsvereisten en de voorwaarden van het conceptuele kader onderzocht. Een ander onderwerp tijdens het gesprek met de minister was de begeleiding van mensen die dakloos dreigen te worden. Hier ondersteunt de deelstaat Noordrijn-Westfalen met het staatsinitiatief tegen Uitgave van Caritasverband Rheine e. V. Vereniging Beleid en Communicatie Redactie: Stefan Gude (verantwoordelijk) Telefoon 05971/862-404 Caritas-Haus, Lingener Straße 11, 48429 Rheine Telefooncentrale 05971/862-0, fax 05971/862-1404 , www.caritas-Rheine.de 21 oktober 2022 Caritasverband Rheine e. V. Persbericht – Pagina 2 dakloosheid “Eindelijk een thuis”. Hier biedt Caritas Rheine ook gratis, deskundige en vertrouwelijke hulp aan mensen in acute probleemsituaties met haar noodhuisvestingshulp. “De respons blijft zeer hoog. Vooral wordt steeds weer duidelijk dat er een gebrek is aan betaalbare woningen. Dit creëert een ontevreden en zorgelijke situatie voor veel mensen die advies zoeken,” beschrijft Dieter Fühner. In het dagelijkse werk blijft het zorgen voor huisvesting de eerste taak.