Nieuws

Conversie als succesmodel: de uiterwaard Eschendorf wordt vijf jaar oud

Neben der bereits bestehenden KiTa wurde ein zweiter Kindergarten errichtet, der voraussichtlich Ende des Jahres in Betrieb gehen soll.

Rheine. In september 2017 werd de voormalige Generaal Weverkazerne (GWK) en de huidige “Eschendorfer Aue” door de Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) overgedragen aan de stad Rheine. Vijf jaar later staat de laatste bouwfase op het punt om op de markt gebracht te worden.

Wat is er de afgelopen vijf jaar gebeurd?

In oktober 2017, zes weken nadat GWK door de stad was overgenomen, rolden de eerste graafmachines en begon de afbraak van het 5,8 ha grote oostelijke deel. Naast enorme betonnen hellingen en een bijna volledige afsluiting van het gebied moesten ook alle gebouwen worden gesloopt. “Door de gemeentelijke landmeetkundige drone voor het eerst in te zetten op een grote bouwplaats, konden we de verschillende grond- en sloopmassa’s vanuit de lucht nauwkeurig bepalen en vastleggen voor de facturering”, legt projectleider Mark Dieckmann uit.

Het westelijke deel van het terrein kijkend naar het noordoosten. Foto’s: Stadspersbureau
Deze luchtfoto toont het oostelijke deel van de Eschendorfer Aue (per augustus 2022).

Parallel hieraan werden het ontwikkelingsplan voor het “oostelijk deel” en de nieuwe ontwikkeling gepland. Nadat de afbouw al na zes maanden, in april 2018, was voltooid, kon de nieuwe ontwikkeling meteen beginnen. Zo werden de eerste circa 80 bouwterreinen slechts 14 maanden na de overname van het terrein op de markt gebracht. De “run” op de eerste bouwkavels van het meest gewilde bouwgebied in Rheine en omgeving was enorm. Op de lijst van belangstellenden van het gemeentelijk vastgoedkantoor stonden meer dan 600 belangstellenden voor een gebouw. De verkoopprijzen voor de gesubsidieerde percelen begonnen bij 109,50 €/m² (plus ontwikkelingskosten van ongeveer 26 €/m²). “De ontwikkeling van de Eschendorfer Aue door de stad was de juiste beslissing voor de burgers. Dit heeft een prijsdrukkend effect gehad op de grondprijzen en zo is er betaalbare bouwgrond ontstaan voor jonge gezinnen. Begin 2019 zijn de eerste bouwers al begonnen. Inmiddels is het oostelijke deel volledig bebouwd en staat de definitieve aanleg van de weg voor de deur”, legt burgemeester Dr. Peter Lüttmann uit.

In januari 2019 begon de sloop van het ongeveer 26 hectare grote westelijke deel. In totaal is op het terrein een bouwmassa gesloopt die overeenkomt met ongeveer 300 normale eengezinswoningen. Vooral de 24 massieve schuilkelders, bestemd voor ongeveer 2.000 soldaten, waren zelfs voor de grotere graafmachines een uitdaging. “Het voordeel was dat we dit hoogwaardige betonpuin ter plaatse verwerkten, zodat het materiaal vrijwel volledig kon worden gebruikt voor de nieuwe wegen. Dit leidde niet alleen tot een enorme kostenbesparing, omdat voor de nieuwe wegen geen natuursteengrind geleverd hoefde te worden, maar bespaarde ook vele 1.000 vrachtwagenritten”, vervolgt Dieckmann.

Parallel aan de ontmanteling is in de zomer van 2019 gestart met de herverzadiging van de ca. 1 km lange voormalige leidingwatergang 1100. Hiervoor is ca. 14.000 m³ grond verplaatst. Dankzij uitgekiend bodembeheer kon het doel worden bereikt om alle uitgegraven grond en de nodige grondbewegingen op het terrein te houden.

In het najaar van 2019 zou de bestaande vijver worden ontwaterd. Enkele 1.000 ton slib werd verwijderd. Zo kan de vijver niet alleen regenwater absorberen, maar ook dienen voor plaatselijke recreatie en het microklimaat verbeteren.

Nadat het oostelijke deel in het najaar van 2018 op de markt is gebracht, zou de eerste bouwfase in het westelijke deel met ca. 40 meergezinshuiskavels in het najaar van 2019 op de markt kunnen worden gebracht, na nieuwbouw in de zomer van 2019.

De ontmanteling van het westelijke deel eindigde in de zomer van 2020 en de bouwfase II in het westelijke deel begon in het najaar van 2020.

Tijdens het hoogtepunt van het project, in de zomer van 2019, waren er bij de sloop-, renaturerings- en herinrichtingswerkzaamheden soms 17 graafmachines en ongeveer 85 mensen aan het werk. “Als ik langer dan drie dagen niet op de bouwplaats was, herkende ik hem nauwelijks,” lacht Mark Dieckmann.

In dit systeem is de bouwfase III in het voorjaar/zomer 2021 ontwikkeld en in het najaar 2021 op de markt gebracht. Nu, na de voltooiing van de ontwikkeling van de IVe bouwfase in 2022, is het op de markt brengen van de laatste bouwfase gepland voor eind 2022.

“We hebben ons gehouden aan onze belofte om elk jaar een bouwfase te voltooien. In totaal werden en worden in de Eschendorfer Aue bijna 300 eengezinswoningen en meer dan 50 meergezinswoningen gebouwd, die plaats bieden aan ongeveer 1.600 mensen,” voegt burgemeester Dr. Peter Lüttmann eraan toe.

Het was ook nodig om steeds weer te reageren op veranderende eisen en omstandigheden: In afwijking van de oorspronkelijke planning is in de Eschendorfer Aue inmiddels een tweede kleuterschool voor vijf groepen gebouwd, die naar verwachting voor eind 2022 in gebruik zal worden genomen. Een royaal uitgeruste kinderspeelplaats is in de planning en zal in 2023 worden gerealiseerd.

“Benadrukt moet worden dat dit project met de eigen vakafdelingen van het stadsbestuur en de TBR is geslaagd en dat er geen extra personeel hoefde te worden aangenomen”, aldus Milena Schauer, hoofd van de afdeling bouwzaken.

Het stadsbestuur is er evenzeer trots op dat de Eschendorfer Aue de NRW 2021 Bodembeschermingsprijs heeft ontvangen en zal op uitnodiging van de BImA het succesvolle omschakelingsproces in Rheine presenteren op ‘s werelds grootste vastgoedbeurs, EXPO REAL in München, op 5 oktober 2022.

Foto (Stadspersbureau, EA Ostteil Stand 1Augustus 2022): Een luchtfoto toont het oostelijke deel van de Eschendorfer Aue (per augustus 2022).

Foto (Stadspersbureau, EA

Foto (City Press Office, KiTa I): Een tweede kleuterschool is gebouwd naast de bestaande KiTa en zal naar verwachting eind dit jaar operationeel zijn.