Nieuws

Rheine ontvangt de NRW Bodembeschermingsprijs 2021

Bei der Preisverleihung /v.l.): Mark Dieckmann, Viktor Haase, Milena Schauer, Olaf Grönefeld

Gunning voor de uiterwaard Eschendorf als latere bestemming van de Generaal Wever kazerne in Rheine.

Rheine. Om het publiek bewust te maken van het belang van bodembescherming en bodembescherming in dichtbevolkte gebieden hebben het ministerie van Milieu en Verkeer en de Vereniging voor landhergebruik en sanering van verontreinigde terreinen (AAV) vandaag voor de vijfde keer de NRW-bodembeschermingsprijs uitgereikt. “Onze bodem zorgt letterlijk voor biodiversiteit en soortenrijkdom, voor schoon grondwater en het behoud van de bodemfunctie is belangrijk voor klimaatadaptatie. Het is ook de basis voor economische productie, voor huisvesting en, last but not least, voor onze recreatie”, zei staatssecretaris voor Milieu en Vervoer Viktor Haase ter gelegenheid van de prijs, die werd uitgereikt in het kader van het initiatief “Alliance for the Surface”. “Ons land is een kostbaar goed. De deelstaatregering wil daarom het landverbruik op korte termijn terugbrengen tot vijf hectare per dag en op lange termijn verder”, aldus Haase.

De twee hoofdprijzen gaan naar projecten in het district Viersen en in de stad Rheine, die elk met 4.000 euro worden beloond. Rheines hoofd van de bouwafdeling Milena Schauer, conversiemanager Mark Dieckmann en Olaf Grönefeld van de dienst bodembescherming van het district Steinfurt waren verheugd over de prijs.

De jury prees de verbouwing van de voormalige Generaal Weverkazerne van 31 hectare tot de nieuwe woonwijk “Eschendorfer Aue” voor: “Het zorgvuldig ontwikkelde, professioneel goed gecoördineerde en snel uitgevoerde totaalconcept van de structurele verbouwing met bijzondere aandacht voor natuur- en bodembehoud en behoud van het oude bomenbestand. De vooruitziende en allround succesvolle strategie van grondbewerking werd als voorbeeldig beoordeeld.”

Bovendien waren de voorzorgsmaatregelen tegen zware regenval en de landschappelijk aantrekkelijke integratie van voorzieningen voor de bescherming van soorten en de aanpassing aan het klimaat bijzonder opmerkelijk, zei hij. “Bijzondere dank is hier op zijn plaats voor de technisch uitstekende en praktische ondersteuning van Olaf Grönefeld (district Steinfurt) bij de complexe en omvangrijke voorbereiding van het terrein gedurende in totaal twee jaar”, benadrukt Mark Dieckmann de goede samenwerking.

“De projecten die de hoofdprijs delen zijn praktische voorbeelden van goede praktijken die navolging verdienen en een stimulans kunnen zijn voor gemeenten en investeerders. Ten eerste tonen zij duidelijk aan dat verontreinigde locaties geen onoverkomelijk obstakel hoeven te zijn bij bouw- en investeringsprojecten. Ten tweede laten zij zien hoeveel winst er te behalen valt met de sanering van verontreinigde locaties”, aldus Dr. Hans Richter, die als plaatsvervangend voorzitter van de vereniging ook de jury voorzit.

Voor informatie:

De AAV is een uniek kenniscentrum voor grondrecycling en sanering van verontreinigde terreinen in Duitsland, waarin staat, gemeenten en industrie als partners samenwerken. Het onafhankelijke, zelfbesturende overheidsbedrijf, dat in 1988 bij staatswet werd opgericht, verwijdert verontreinigde grond en grondwater op plaatsen waar bijvoorbeeld een vervuiler niet aansprakelijk kan worden gesteld. Zo beschermt de AAV mens en milieu tegen gevaar. Tegelijkertijd maakt het waardevolle, meestal aantrekkelijk gelegen en goed ontwikkelde gebieden beschikbaar voor nieuwe toepassingen. Op deze manier ondersteunt de AAV effectief de deelstaatregering in haar doelstelling om het verbruik van natuurlijke en open ruimten te verminderen. De vereniging is meestal de sponsor van het project en neemt, naast de knowhow die zij in 30 jaar heeft opgebouwd, tot 80 % van de financiering voor haar rekening.

Naast de statutaire leden – de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de gemeenten – hebben bedrijven zich op vrijwillige basis bij de vereniging aangesloten. Zo ondersteunen zij de taken van de AAV, die van belang zijn voor de samenleving als geheel. Tegelijkertijd profiteren zij van de ervaring en expertise van het interdisciplinaire AAV-team, dat de ondernemingen juridische en technische ondersteuning biedt.