Nieuws

Verleden ontmoet toekomst

Vereniging Historische Oude Stad uitgenodigd voor een (buiten)bezichtiging van het huis Münstermauer 27

Rheine. Wat doe je als je gasten uitnodigt op “Open Monumentendag” maar ze niet in huis mag laten? Omdat het huis aan de Münstermauer 27 wegens bouwvoorschriften nog niet voor het publiek toegankelijk is, konden belangstellenden in ieder geval een glimp van het interieur opvangen door door de ramen te kijken.

De voorzitter van de Vereniging Historische Oude Stad, dr. Peter Rohlmann, bracht samen met andere bestuursleden verslag uit over de start van de restauratiewerkzaamheden en de verdere gang van zaken. Rohlmann wees erop dat de huidige moeilijke situatie in de bouwsector is vastgelopen door een gebrek aan leveranciers en deskundigen. Voor het gebouw hadden de leden een informatietent opgezet waar bezoekers meer te weten konden komen over de geschiedenis en de toekomstplannen van de vereniging. De vereniging beschikt nu over zeer gedetailleerde kennis over vele historische mijlpalen, omdat de leden van de vereniging en de historici Angelika Eilting, Angelika Pries en Stefanie Remberg onderzoek zijn begonnen en vele zeer interessante feiten hebben ontdekt. Het trio heeft onder meer ook de basis ontwikkeld voor een gedifferentieerd doelgroepconcept voor erfgoededucatie. Bovendien hebben de onderzoekers een concept ontwikkeld voor de gidsen van Rheine toeristische evenementen

Stadsgids Hans Rocker kroop in de huid van ambachtelijk slager Engelbert Brüning (1812 -1911). Gekleed in kleding die typerend was voor zijn beroep in die tijd, gaf hij zijn kijk op het leven in het huis op Münstermauer 27 en de stad Rheine, die toen 5.000 inwoners telde.