Nieuws

Burgerforum over de nieuwe planning van het Kümpers-terrein

De stad Rheine nodigt alle geïnteresseerde burgers uit voor een tweede openbaar forum over de plannen voor het Kümpers-terrein op woensdag 17 augustus 2022. De plannen voor het gebied van de voormalige spinnerij en weverij Hermann Kümpers in Rheine zijn reeds het voorwerp geweest van inspraak, waarna een planconcept is ontwikkeld en varianten zijn onderzocht.

Voor het nu geplande burgerforum is het de bedoeling dat de bestaande planningsvarianten, die reeds aan de Commissie stadsontwikkeling, milieu en klimaatbescherming zijn voorgelegd, nogmaals aan het publiek worden voorgelegd met de onderliggende problematiek en dat er een uitwisseling plaatsvindt. Geïnteresseerde burgers kunnen met de vertegenwoordigers van de planning bespreken wat zij als de belangrijkste punten beschouwen, vragen stellen en suggesties doen.

Het burgerforum vindt plaats op woensdag 17 augustus 2022. Het begint om 18.00 uur bij Bürgerhof Schotthock in het Walshagenpark, Lingener Damm 137, 48429 Rheine. Informatie over de planning is ook beschikbaar op de website van de stad Rheine op www.rheine.de/kuempersareal.