Nieuws

Elkaar versterken

Meisjesproject in Centro S. Antonio bevordert cohesie

Rheine. cpr. In de derde en vierde week van de vakantie was het levendig in het Centro S. Antonio, het interculturele ontmoetingscentrum van Caritas Rheine. De “Interculturele meisjesgroep” is een samenwerkingsaanbod van de Dienst Migratie en Integratie en de Euregioschool Rheine. Het afgelopen schooljaar stond voor de meisjes van de vijfde en zesde klas in het teken van gemeenschapszin en nieuwe kennissen maken. Op die manier kunnen netwerken tot stand worden gebracht en sociale vaardigheden in de omgang met anderen worden verdiept.

In totaal schreven 16 meisjes zich in voor dit vakantieprogramma. Kiana Aminpour, projectcoördinator van de meidengroep en medewerkster van de Dienst Migratie en Integratie, bereidde de twee weken voor met twee verschillende zwaartepunten. Zij werd bij de uitvoering ondersteund door de sociaalpedagogische werkster Isabel Bachmann van het project “Samen in de wijk”. Strengthening Children – Securing the Future” project van het jeugdadviescentrum van de Caritasvereniging Rheine.

De eerste week stond in het teken van zelfperceptie en de waardering van de eigen persoonlijkheid door middel van een artistieke en esthetische opvoeding van de deelnemers. In samenwerking met maatschappelijk werkster Heike Kajüter van het Caritas Kinder- en Jeugdtehuis, maakten zij bewegingsfoto’s op ware grootte. Daarnaast werden schatkistjes gemaakt waarin de meisjes persoonlijke schatten kunnen bewaren, ook voor de toekomst.

In de tweede week lag de nadruk op het voor zichzelf opkomen en voor elkaar opkomen. Met de steun van de sociaal pedagoge en preventiedeskundige Jutta Kleinschnitker-Dammann van het Caritas Kinder- en Jeugdhuis leerden de schoolmeisjes hoe ze in bepaalde situaties moesten reageren. Door middel van speelse oefeningen leerden de deelnemers duidelijk “Nee!” te zeggen, zich fysiek te verdedigen en zich bewust te worden van waar hun individuele grenzen liggen. Een hoogtepunt van de week was het vertrappen en breken van planken, waarbij de meisjes hun eigen kracht konden ervaren. Een rollenspel waarin de deelnemers oefenden hoe te reageren op pesterijen in het openbaar vervoer werd bijzonder goed onthaald. Tijdens de bezinningssessie aan het eind van de week meldden veel deelnemers dat het nu gemakkelijker voor hen is om “Nee!” te zeggen.

Maar natuurlijk werden plezier en saamhorigheid ook niet verwaarloosd. De meisjes speelden samen verschillende spelletjes en bezochten tijdens beide weken een “Escape Room”. Elke dag werden er gezonde gerechten gekookt terwijl er leuke gesprekken werden gevoerd. Op die manier ervoeren de deelnemers teamwork en cohesie. Het programma werd gefinancierd door het Bondsministerie voor Gezinnen, Ouderen, Vrouwen en Jeugdzaken in het kader van het actieprogramma “De achterstand van Corona inhalen”.