Nieuws

Gemeente Rheine vermindert energieverbruik met tal van maatregelen

Rheine. Al meer dan 15 jaar neemt de stad Rheine met veel succes steeds meer maatregelen om het energieverbruik te verminderen met het oog op de bescherming van het klimaat. Goede voorbeelden hiervan zijn:

  • De reeds vergevorderde omschakeling op LED-verlichting in alle gemeentelijke gebouwen. Deze zijn uitgerust met bewegingsdetectoren en daglichtafhankelijke regeling.
  • Een groot deel van de straatverlichting is ook al omgeschakeld op LED-verlichting. Bovendien is een deel van de verlichting ‘s nachts uit.
  • Bij alle renovaties, verbouwingen, aanbouw en nieuwbouw worden, waar nodig, verschillende verwarmingssystemen overwogen. Prioriteit wordt gegeven aan systemen die geen fossiele brandstoffen vereisen, of althans een sterk gereduceerd gebruik van fossiele brandstoffen. Reeds in 2012 werd bij de renovatie van het Kopernikus-Gymnasium een warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd, die samen met het openluchtzwembad wordt gebruikt.
  • Sinds 2011 wordt de gymzaal van de Euregio Comprehensive School verwarmd met een warmtekrachtkoppelingseenheid op basis van biogas, en ook de Nelson Mandela School kreeg in 2016 en 2017 een warmtekrachtkoppelingseenheid die werkt op klimaatneutraal gas.
  • Naast PV-systemen zullen de Michael, Paul Gerhard en Canisius scholen elk een warmtepomp ontvangen.
  • Momenteel wordt een energieconcept ontwikkeld voor het nieuwe gebouw van de Elsa Brändström School. Verschillende verwarmingssystemen worden onderzocht. Een warmtevoorziening met fossiele brandstoffen is niet gepland. Deze maatregelen zijn ook het resultaat van het project van het masterplan klimaatbescherming, dat in 2012 werd goedgekeurd.
  • Tegelijkertijd streven wij met het project “Optimalisering van de gebouwencontrole” naar energiebesparingen in de orde van 10 tot 15 procent.

“Met de uitgebreide maatregelen hebben we al lang veel besparingsmogelijkheden gerealiseerd. Om het doel van de Europese Unie te ondersteunen, namelijk om de gasreservoirs nu te vullen, zodat de aanvoer in de komende winter gegarandeerd is, hebben de deskundigen van het stadsbestuur en haar dochterondernemingen intensief van gedachten gewisseld en een groot aantal mogelijkheden voor verdere en kortetermijnbesparingen geïdentificeerd”, aldus burgemeester Dr. Peter Lüttmann. De maatregelen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

MaatregelTijd van uitvoering
Verlaging van de kamertemperatuur in overheidsinstellingen, scholen en openbare gebouwen tot het toegestane niveauVanaf het begin van de verwarmingsperiode
Schakel de warmwaterverwarming in openbare gebouwen uit (indien nog beschikbaar)Korte termijn
Verlaging van de kamertemperatuur tot het toegestane niveau in sport- en gymzalenop korte termijn
Verdere omschakeling naar LED-verlichting in alle binnen- en buitenruimtenop korte termijn
Onderzoek naar de uitbreiding van de nachtelijke uitschakeling van straatverlichtingKorte termijn
Omschakeling van gas- op olieverwarming in openbare gebouwen die daarvoor zijn uitgerustop korte termijn

“Elke dag doen we een beroep op de burgers om energie te besparen. Natuurlijk willen wij ook onze bijdrage leveren. Elke kilowattuur die we met z’n allen besparen, helpt”, vervolgt burgemeester Lüttmann. De verdere ontwikkelingen zullen worden gevolgd. In een noodsituatie kan het ook gaan om het sluiten van faciliteiten die geen deel uitmaken van de zogenaamde kritieke infrastructuur. In dit geval wordt echter verwacht dat de wettelijke voorschriften ter plaatse ten uitvoer worden gelegd.