Nieuws

“De Falcon boerderij en zijn bewoners” op donderdag

Op donderdag 14 juli is er om 16.00 uur weer een themarondleiding in het Falkenhofmuseum. Deze keer gaat het over het huis zelf en zijn vroegere bewoners. Wie heeft hier eigenlijk gewoond en welke historische sporen zijn er op het gebouw te zien? Rondleidster Marianne Probst zal de deelnemers kennis laten maken met historische wapenschilden, portretten van de familie Morrien en nog veel meer. In de Falkenhof speelden vroeger kinderen met knikkers en in de grote zaal werden banketten gevierd of contracten gesloten. De vondsten van Falkenhof dragen er ook toe bij licht te werpen op de tijd dat in dit huis wijn werd gedronken uit flinterdunne glaasjes op Venetiaanse wijze, maar ook een goede Münsterlandse pannenkoek werd gewaardeerd.

Tot half september zal de reeks themarondleidingen vervolgens om de twee weken op donderdagmiddag worden voortgezet. Deelname kost 5 €, een overdraagbaar 4-ticket is verkrijgbaar voor 16 € aan de kassa van het museum. Informatie 05971 – 920610