Nieuws

Tentoonstelling gepland in de Bornse Synagoge

Donderdag kwamen Martina Schröder, voorzitter van de kunstgroep Spektrum 88, Sophia Nefe, een van de kunstenaars van Spektrum, Piet Dijkstra, voorzitter van de Stichting Bornse Synagoge, Arjan Reinderink, hoofd van de werkgroep van de stichting, en Gerrit Hermeling van het Partnercomité Borne bijeen in de synagoge in Borne voor de eerste planningsbijeenkomst. Er werd al heel concreet gesproken over twee tentoonstellingen in de synagoge van Borne in de eerste helft van 2023, waarvan één van Sophia Nefe. Het werk van Sophia Nefe is momenteel te zien in de tentoonstelling “Parallelwelten” (Parallelle Werelden) in het Kunstmeisterhaus.

Op 23-jarige leeftijd studeert zij momenteel voor haar Master aan de Kunstakademie Münster. In haar artistieke loopbaan valt het op dat haar werken steeds weer bepaalde picturale elementen oppakken. Gangen, open poorten en ramen nodigen de kijker uit het beeld binnen te gaan. Zij dienen als een inzicht in een wereld die in vele gevallen niet rationeel kan worden verklaard. Er is een nabijheid tot de werkelijkheid, maar toch komen er kleine vervreemdingen in de werken voor die spanning in het beeld opwekken omdat ze niet overeenkomen met de ervaringen die men uit het dagelijks leven gewend is. Een professor beschreef haar werken eens als “duidelijk kitscherig, een flirterige schoonheid van natuurlijke dingen”. Hij schrijft dit toe aan het feit dat haar werken supra-temporaal zijn.

Haar schilderijen dienen in de eerste plaats als een middel om te ontsnappen aan de werkelijkheid, waarin men voortdurend geconfronteerd wordt met zichzelf en zijn daden. Een voorkeur voor het fantastische en het dromerige wordt gevisualiseerd, zonder echter de aanspraak op waarheid te verliezen.

Al met al zijn haar werken collages die verschillende gevonden voorwerpen van het internet, haar omgeving en haar verbeelding combineren. De gekozen motieven komen dus uit verschillende werkelijkheden en worden vervolgens in het werk zo samengebracht dat zij aanspraak maken op waarheid. Dit wordt nog versterkt door de realistische weergave van de motieven en door het licht dat de scènes verlicht en ze in de realiteit brengt. In de zuiver rationele logica duiken tegenstrijdigheden op, die spanning opwekken en belangstelling wekken. Tegenstellingen worden verenigd, het onwaarschijnlijke wordt waarschijnlijk gemaakt en droomachtige toestanden worden gevisualiseerd. De werken van Nefe worden gekenmerkt door het feit dat structuren en oppervlaktetexturen worden uitgewerkt en licht en schaduw in een provocerend spel worden opgevoerd. Door haar eigen beeldtaal trekt zij de blik van de toeschouwer in het werk, houdt die vast en doet hem de werkelijkheid voor een moment vergeten.

“Parallel Worlds’ is een uitnodiging om je onder te dompelen in Nefe’s andere, nieuwe wereld van de kunst. Deze wereld kan worden bezocht in het kader van de zomergalerie van Kunstkreis Spektrum88 Rheine e.V. op 18/25 juni (14.00 tot 18.00 uur) en 19/26 juni (11.00 tot 18.00 uur).

www.spektrum88-rheine.de