Nieuws

Nieuwe krachtbronnen voor hospicebegeleiding

Ontmoeting in het Gertrudenstift met Caritas priester en spiritueel directeur Meinolf Winzeler.

Rheine. cpr. “Hospicezorg… ik vind het geweldig dat je het doet, maar ik zou het niet kunnen.” Deze of soortgelijke uitspraken worden gehoord door velen die betrokken zijn bij de zorg voor stervenden. Zeker, deze vrijwillige taak is een bijzondere; meer of minder stressvol naar gelang van de omstandigheden, maar altijd bevredigend. Zij die vrijwilligerswerk doen in een ambulant hospice zijn niet alleen. In het begin is er een goed gefundeerde opleiding, waarna maandelijkse groepsbijeenkomsten gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen. Supervisie en casusbesprekingen, bijscholing en training, discussie en gezelligheid ondersteunen de vrijwillige hospiceverzorgers.

Ook het oecumenisch ambulant hospice van Caritas Rheine werkt op deze manier, zij het natuurlijk onder moeilijkere omstandigheden sinds het uitbreken van de Coronapandemie. Gelukkig kon individuele ondersteuning worden geboden, maar groepsactiviteiten moesten worden geannuleerd of vonden alleen digitaal plaats.

Daarom was het des te fijner dat er nu weer een bijeenkomst kon plaatsvinden over een onderwerp dat bijzonder belangrijk is voor allen die als hulpverlener betrokken zijn: “Hoe kan ik kracht putten, waar vind ik mijn bronnen van kracht?” Meinolf Winzeler, priester van Caritas en geestelijk leidsman van het Gertrudenstift, organiseerde deze avond met de vrijwilligers van het hospice.

Er werd uitgediept hoe de spiritualiteit van Ignatius van Loyola vandaag de dag kan dienen als een “bron van kracht”, een spiritualiteit die niet exclusief christelijk of zelfs katholiek is, maar openstaat voor alle mensen. Pater Winzeler heeft enkele van Ignatius’ gedachten nader toegelicht, waaronder de uitspraak dat “God in alle dingen te vinden is”. Hij zei dat, alvorens een situatie te beoordelen of te veroordelen, het noodzakelijk is deze op een onbevooroordeelde en niet-veroordelende manier te zien en te aanvaarden. Een andere belangrijke pijler van de Ignatiaanse spiritualiteit is het “gewetensonderzoek”. Dit verwijst naar een “levensonderzoek”, waarbij men in de loop van de dag de tijd neemt om terug te kijken met de “liefdevolle ogen van God” om met Hem in gesprek te komen.

Het leven een “orde” geven die goed is voor de mensen en hun omgeving is een andere benadering. Op die manier kunnen “ongeordende afhankelijkheden” vaak worden vermeden. Dit heeft betrekking op gewoonten zoals buitensporig mediagebruik of verslavingen, of zelfs werk. Voor Ignatius is “stilte” een essentiële voorwaarde om het innerlijke en het uiterlijke waar te nemen en zo de weg naar zichzelf en dus naar God te vinden. De hospice-groep bedankte met langdurig applaus pater Winzeler, die niet alleen feiten had voorgelezen, maar duidelijk had gemaakt welk potentieel de Ignatiaanse spiritualiteit in zich draagt als bron van kracht, ook voor hen die niet op zoek zijn naar God.

Voor vragen over het werk van het oecumenisch ambulant hospice Rheine of als u belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk: Caritasverband Rheine e.V., Lingener Straße 11 in 48429 Rheine: per e-mail aan of telefonisch aan Anna Zeitler op 05971 862-347.