Nieuws

Nieuwe gelijkekansenambtenaar voor de stad Rheine

Gesprek met Gaby Beckmann over de taken en perspectieven van haar werk

Rheine. Sinds 1 maart is Gaby Beckmann de nieuwe gelijkekansenfunctionaris van de stad Rheine. In dit interview stelt zij zich voor, doet zij verslag van haar ervaringen in de eerste maanden en vertelt zij ons over haar toekomstplannen:

Mijn naam is Gaby Beckmann en ik ben sinds 01.03.2022 de nieuwe gelijkekansenfunctionaris van de stad Rheine. Ik ben zelf hier in Rheine geboren, ging naar school en deed ook mijn opleiding bij de stad Rheine. Sindsdien werk en woon ik in Rheine, dus ik denk dat ik als een “echte Rijnlander” word beschouwd.

Kunt u ons in het kort vertellen wat er na uw opleiding binnen het gemeentebestuur van Rheine met u is gebeurd?

Ik heb mijn loopbaan tot dusver doorgebracht op het terrein van het huidige ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken, Migratie en Integratie en op het terrein van het Bureau voor Jeugdzorg. De laatste 15 jaar heb ik gewerkt als controller met de nadruk op “personeel”. In die tijd werd ik door de voormalige gelijkekansenfunctionaris van de stad Rheine, Monika Hoelzel, gevraagd of ik bereid was haar plaatsvervangster te worden. Ik deed dit met plezier, zodat ik reeds een inzicht kon krijgen in de activiteiten van de afgelopen 4 jaar.

Wat spreekt je aan in deze taak?

Zeker de diversiteit. Het werk op het gebied van gendergelijkheid is een breed terrein en raakt veel verschillende gebieden van het leven. Ik kan bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als loopbaanoriëntatie voor meisjes, politieke participatie, diversiteit of onderwerpen als geweld tegen vrouwen of het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen.

In de afgelopen maanden heb ik veel contacten gehad met de meest uiteenlopende mensen en instellingen en ik denk dat wij samen heel wat tot stand kunnen brengen. De eerste projecten zijn al gepland, maar sommige dingen hebben een langere aanlooptijd nodig.

Hoe ziet uw dagelijkse werk er concreet uit?

Als functionaris voor gelijke kansen voer ik veel verschillende taken uit binnen de administratie. Ik ben bijna overal bij betrokken waar personeelsbeslissingen moeten worden genomen. Ik neem bijvoorbeeld deel aan veel sollicitatiegesprekken. Gelukkig heb ik een plaatsvervanger die me hier actief steunt.

Bovendien wil ik na meer dan twee jaar van de pandemie de public relations weer op gang brengen. Natuurlijk vergt dit een langere voorbereiding, maar de eerste dingen staan in de startblokken.

Zo zullen wij – d.w.z. de commissarissen voor gelijke kansen in het district Steinfurt – een reeks evenementen organiseren over het thema “Carrière en financiën voor vrouwen”. Momenteel zijn vier evenementen gepland, die onderwerpen behandelen als “Kansen en risico’s van een mini-job”, “Vrouwen en financiën” of ook de “Onderhandeling van het eerste arbeidscontract of salaris”. Wij zijn van plan deze reeks evenementen in het komende jaar uit te breiden.

Een project waaraan ik veel heb gewerkt, vooral de laatste dagen, is de campagne “Luisa is hier!”, die vóór de pandemie is ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Vrouwenadvies. “Luisa is hier!” maakt deel uit van de preventiecampagne “Vier het veilig” en biedt directe hulp bij gevallen van seksuele intimidatie van vrouwen en meisjes. Ook hier zullen wij de plaatselijke gastronomie benaderen en hen voor dit thema sensibiliseren en opleiden. Het is nu zomer en mensen zijn in de stemming om te feesten, dus de tijd is rijp.

Wat zijn nu de belangrijke kwesties die u in de nabije toekomst moet aanpakken?

Eerlijk gezegd, zijn er veel zaken om aan te werken. Een belangrijk punt is volgens mij het doorbreken van de typische jongens- en meisjesrollen die al in de kindertijd bestaan. Wanneer kinderen in de kleuterklas bijvoorbeeld wordt gevraagd een persoon te tekenen die een vliegtuig bestuurt, worden bijna alleen piloten getekend. Vrouwelijke piloten, daarentegen, worden zelden of nooit getekend. Als we deze verouderde rolmodellen niet afbreken, laten we toe dat carrière- en gezinsplanning worden beïnvloed – vaak in negatieve zin. In dit verband zou ik me dan ook kunnen voorstellen om samen te werken met scholen of kleuterscholen in Rheine om deze kwestie aan te pakken.

Een andere zorg van mij is ook vrouwen advies te geven over hoe zij hun levensplannen vorm kunnen geven. Zoals wij allen weten, komen verschillende levensplannen ten laatste tot uiting in de pensioenaanspraken. Om ouderdomsarmoede hier tegen te gaan, zou het zinvol en wenselijk zijn dat paren vóór en tijdens de gezinsfase goed nadenken over hun professionele toekomst. In dit verband past de hierboven genoemde reeks evenementen “Vrouwen en werk” heel goed.

Ook het thema “gezin en werk combineren”, bijvoorbeeld met het aspect “in deeltijd leiding geven”, is voor mij belangrijk. Omdat zowel vrouwen als mannen hier baat bij kunnen hebben. Vooral tegen de achtergrond van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de demografische veranderingen moeten de ondernemingen, net als wij als stadsbestuur, het potentieel van goed opgeleide werknemers benutten en ook proberen hen op lange termijn te behouden. Slimme concepten voor de uitvoering van managementtaken op deeltijdbasis kunnen hier een bouwsteen zijn.