Nieuws

In het hart van de Harz

De tweede stop van de dag op weg naar Bernburg was in Wernigerode.

Onze “fietsverslaggever”, Nico Gosselt, voor het historische stadhuis in Wernigerode.

Het stadhuis van Wernigerode is een van de beroemdste gebouwen van de stad Harz. Het gebouw, dat direct aan het marktplein ligt, is een geliefd fotomotief voor bezoekers aan de stad.

Stadhuis Wernigerode als bezoekersmagneet

Het stadhuis van Wernigerode werd voor het eerst genoemd in een document uit 1277. Het vakwerkgebouw van laatgotische oorsprong, dat tot op heden bewaard is gebleven, werd in de 15e eeuw gebouwd. In het midden van de 16e eeuw kreeg het stadhuis van Wernigerode zijn definitieve aanzicht.

Het huidige stadhuis van Wernigerode, ooit gebouwd als spelhus, diende de graven van Wernigerode als gerechtsgebouw en als plaats voor verschillende middeleeuwse vermakelijkheden.

De gasten van de stad die vandaag het stadhuis van Wernigerode bezoeken, kunnen zich vergapen aan de figurale versiering naast een opmerkelijk vakwerkconstructie. De houten figuren stellen meestal ambachtslieden, narren en heiligen voor.

Geschiedenis van het stadhuis van Wernigerode

Op de plaats van het huidige stadhuis van Wernigerode stond ooit een gildehuis, zaak en speelhuis, voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1277. De laatste graaf van Wernigerode schonk het kort voor zijn dood in 1427 aan de stad. Twee jaar later richtte de stad een stevig gebouw op met een wijnkelder en een grote gastenkamer. Naast rechtszittingen werden in dit gebouw ook verschillende feesten en vieringen gehouden. Hier vonden ook theatrale gastoptredens plaats van rondreizende acteurs en zangers.

Na een brand in 1455, die reikte tot aan het stadhuis van Wernigerode, werd in 1480 aan de westkant een Ackerbürgerhaus gebouwd. Dit werd eigendom van de stad in 1530. Al in 1494 werd aan het huidige stadhuis van Wernigerode een vakwerkverdieping toegevoegd. Toen in 1528 opnieuw een stadsbrand woedde, bleef het Spelhus behouden. In die tijd besloot de gemeenteraad om er een gemeentehuis van te maken. De bouw duurde in totaal vijf jaar.

De ooit bestaande zware puntgevel werd op de ramen na afgebroken en vervangen door het dak, dat tot op heden bewaard is gebleven. Administratieve kamers werden gecreëerd vanuit de gewelven van de gastenkamer. De banketzaal bleef behouden tot 1874. In 1543 werd de klokkentoren aan het dak toegevoegd. De mooie buitentrap die naar de banketzaal leidde, werd naar binnen verplaatst.

Ten tijde van de Gründerzeit werd geen belang gehecht aan het uiterlijk van het stadhuis van Wernigerode. De aanbouw links, uit 1689, werd in 1872/74 afgebroken. In 1912 werd hier een trouwzaal gebouwd. Na verdere uitgebreide renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden van 1936 tot 1939 kwamen er verschillende nieuwe gebouwen bij, zoals een spaarbank naast het stadhuis van Wernigerode. De banketzaal werd herbouwd en het voormalige Waaghaus werd uitgebreid. (eikipedia)