Nieuws

Mooi voorbeeld van jumelage in actie

Der Vorstand (v.l.) Johann Stoffers (Beisitzer), Reiner Wellmann (Vorsitzender), Irja Erben (stellvertr. Vorsitzende), Heike Born (Schriftführerin), Winfried Hülsbusch (Beisitzer) und Gerd Cosse (Beisitzer).

Nicht auf dem Bild Ingrid Brauer (Kassiererin) und Hannah Brauer (Beisitzerin).

Reiner Wellmann unaniem bevestigd als voorzitter op jaarlijkse algemene vergadering

Eindelijk weer zonder harde Corona-beperkingen kwamen de leden van de jumelagevereniging van Rheine bijeen voor hun algemene vergadering. Tenslotte ook weer in het Portugese ontmoetingscentrum aan de Stovener Straße. Want hier voelt de vereniging zich al jaren welkom en in goede handen.

Tijdens de gewone verkiezingen werd Reiner Wellmann onder groot applaus unaniem in zijn ambt van voorzitter bevestigd. Ingrid Brauer, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, werd eveneens unaniem herkozen als penningmeester. Gerd Cosse kreeg ook een unanieme stem als assessor. Winfried Hülsbusch, Johann Stoffers en Hannah Brauer blijven in de raad van bestuur zetelen als assessoren. Heike Born zal als secretaris blijven fungeren.

De vice-voorzitter, Fabian Lenz, prees het werk van de jumelagevereniging.

In zijn presentatie beschreef Reiner Wellmann het werk en het doel van de hulpactie “Vrienden helpen Vrienden”.